V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Aj na pôvode elektriny záleží

Každý z nás môže spraviť niečo na zmiernenie dopadov zmeny klímy.

Aj na pôvode vašej elektriny záleží!

Pridajte si k odberu elektriny Čistú elektrinu od SPP vyrobenú na Slovensku z obnoviteľných zdrojov a chráňte prírodu aj vy.*

* Čistá elektrina od SPP je určená pre odberateľov elektriny.

 

Vplyv na zdravšie ovzdušie

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (slnka, vetra, vody, geotermálnej energie) nezaťažuje našu planétu žiadnymi plynnými ani tuhými emisiami, teda ani skleníkovými plynmi, ktoré trvalo poškodzujú atmosféru Zeme. Využívať obnoviteľné zdroje energie znamená prispievať k čistejšej atmosfére, v ktorej žijeme, a tým pádom žiť v zdraviu prospešnejšom životnom prostredí.

 

Znižujeme uhlíkovú stopu

Keďže pri výrobe Čistej elektriny od SPP nevznikajú žiadne emisie CO2, domácnosti, ktoré využívajú tento produkt, znižujú produkciu uhlíkovej stopy zo spotrebovanej elektriny až o 94 %. Po kúpe Čistej elektriny od SPP každý zákazník dostane video poskytujúce rady na mieru, ktorými dokáže znížiť svoju uhlíkovú stopu až o 300 kg emisií CO2 ročne a ušetriť až 60 €.

 

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sú napr. slnko, voda, vietor, geotermálne pramene, biometán, bioplyn či plyn z čističiek odpadových vôd. Sú to zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú, vďaka čomu môžeme efektívne vyrábať a využívať elektrinu v každej domácnosti. V záujme podpory lokálnej výroby je dodávka Čistej elektriny od SPP zabezpečená výhradne z obnoviteľných zdrojov energie priamo na Slovensku.

 

Relatívne neobmedzený zdroj

Elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) môžeme vyrábať dlhodobo a omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu. OZE sa v prírode vyskytujú neustále a ich objem sa obnovuje, čo znamená, že elektrinu z OZE môžeme vyrábať tak dlho, ako sa budú zdroje obnovovať.

 

Obnoviteľné zdroje energie predstavujú prírodné zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú, a to napr. slnečné žiarenie, vietor, vodné toky a geotermálne teplo. Obnoviteľnú energiu možno získať z vody, vzduchu, slnka, geotermálnych zdrojov a iných obnoviteľných surovín.
 • Pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (slnka, vetra, vody, geotermálnej energie) prakticky nevznikajú žiadne tuhé ani plynné emisie (čiže ani skleníkové plyny, ktoré spôsobujú klimatické zmeny).
 • Využívať obnoviteľné zdroje energie znamená nezvyšovať emisie skleníkových plynov v atmosfére, čo prospieva našej planéte a najmä nášmu zdraviu, pretože budeme žiť v čistejšom prostredí.
 • Využívaním obnoviteľných zdrojov energie prispievame k podpore lokálnej výroby elektriny a znižovaniu závislosti od vonkajších zdrojov energie.

Krajina

Prečo by ste mali pridať k odberu elektriny aj Čistú elektrinu od SPP?

 • Čistá elektrina od SPP je čisto slovenská,
  vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.
 • Vykupujeme ju od viac ako 2 000 malých výrobcov elektriny po celom Slovensku.
 • Sme lídrom v oblasti výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.
 • Naši zákazníci získajú Certifikát o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov.
 • Vďaka Čistej elektrine od SPP môžete znížiť svoju uhlíkovú stopu až o 440 kg ročne, pretože emisný faktor elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov je takmer nulový.
 • Domácnosti, ktoré využívajú Čistú elektrinu od SPP, produkujú až o 94 % nižšiu uhlíkovú stopu zo spotrebovanej elektriny, pretože pri elektrine vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie počítame s emisným faktorom 0,01.
 • Súčasťou balíka Čistej elektriny od SPP je aj video poskytujúce rady na mieru, ktorými viete ušetriť až 60 € a znížiť tak svoju uhlíkovú stopu o ďalších až 300 kg emisií.
 • Za Čistú elektrinu od SPP zaplatíte len 2 € mesačne navyše k štandardným platbám za elektrinu.

 

 

Čistá elektrina od SPP pochádza
výlučne zo Slovenska

Čistá elektrina od SPP je vyrobená na Slovensku.

Hľadať

SPP už viac ako rok vykupuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie od približne 2 000 výrobcov z celého Slovenska, čím sa stal lídrom vo výkupe obnoviteľných zdrojov energie. Objem výkupu v roku 2020 predstavoval 88,69 %. Takto podporujeme slovenskú ekonomiku a zlepšujeme si vzájomne životnú úroveň.

Šetrite nielen prírodu, ale aj svoje peniaze

V rámci produktu Čistá elektrina môžete ušetriť ročne viac ako 60 €. SPP zasiela zákazníkom, ktorí si kúpia Čistú elektrinu, personalizované video poradenstvo, prostredníctvom ktorého získajú rady, ako sa správať šetrnejšie k životnému prostrediu a ušetriť svoje finančné prostriedky. Personalizované poradenstvo informuje o možnosti úspor vypočítaných na základe dát týkajúcich sa konkrétneho zákazníka. V prípade realizácie rád na znižovanie spotreby energií priemerný odberateľ elektriny od SPP môže znížiť svoju spotrebu elektriny o približne 12 %, a tým aj dosiahnuť finančné úspory vo výške približne 60 eur za rok. Zvýšením svojej energetickej efektívnosti môže takto zákazník za rok znížiť svoju uhlíkovú stopu o približne 300 kg CO2.

Infografika

Do našej zásuvky vedie len jeden kábel

Riešenie na rozlíšenie elektrickej energie podľa jej pôvodu v zásuvke neexistuje. Vždy budete mať „rovnakú“ elektrinu ako váš sused. Rozlíšiť ju však vieme pomocou záruk pôvodu. Záruka pôvodu garantuje, že vieme špecifické množstvo elektriny priradiť podľa spotreby konkrétnemu zákazníkovi. Každá záruka pôvodu prislúchajúca elektrine z OZE je použitá len raz. So zárukami pôvodu je spojené aj právo SPP ako dodávateľa elektriny uviesť elektrinu pri vyúčtovaní dodanej elektriny. Takže to uvidíte na vašej faktúre.

Vstupom elektriny vyrobenej z OZE do distribučnej sústavy zvyšujeme celkový podiel takto vyrobenej elektriny v distribučnej sústave. Výberom produktu Čistá elektrina sa každý zákazník podieľa na ochrane životného prostredia a zrýchlení prechodu k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov, čím výrazne zlepšujeme stav životného prostredia a plníme emisné ciele OSN/EÚ do roku 2030.

 

 

Aká je to elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)?

Elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie je elektrina vyrobená z nefosílneho zdroja energie. Za obnoviteľné zdroje energie sa považujú tie, ktorých energetický potenciál sa obnovuje prírodnými procesmi alebo ľudskou činnosťou. Za zdroje OZE považujeme slnko, vodu, vietor, geotermálne pramene, biometán, bioplyn či plyn z čističiek odpadových vôd.

▲ Hore