Zvolený jazyk

Dodávka v režime dodávateľa poslednej inštancie

Dodávateľ poslednej inštancie predstavuje špecifický inštitút, ktorý má chrániť odberateľov energií v prípade zlyhania ich dodávateľa. Úlohou dodávateľa poslednej inštancie je zabezpečiť dodávku energie v prípade, keď pôvodný dodávateľ zlyhá, a teda dodávať energiu namiesto neho.

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je dodávateľom poslednej inštancie pre dodávku plynu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP).
SPP realizuje dodávky v režime poslednej inštancie pri dodržaní nižšie uvedených obchodných podmienok, ak sa odberateľ a dodávateľ písomne nedohodnú na ich úprave, resp. doplnení.

 

Aktuálne obchodné podmienky

 

▲ Hore