V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Informácie
pre zákazníkov
Slovakia Energy

 

 

SPP, ako dodávateľ poslednej inštancie,  poskytuje v súčasnosti plynulé dodávky zemného plynu pre všetkých odberateľov spoločnosti Slovakia Energy, s.r.o., ktorá ukončila svoju činnosť.

Dodávateľmi poslednej inštancie pre elektrinu sú spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a Východoslovenská energetika, a.s. (VSE), vždy podľa územného zaradenia odberného miesta.

SPP ponúka možnosť uzatvoriť novú zmluvu bývalým zákazníkom spoločnosti Slovakia Energy a stať sa tak ich novým dodávateľom. 
Noví zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, SPP ich bude kontaktovať a dohodne najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu.

Odberatelia elektriny v kategórii domácnosti sa tiež môžu stať novými zákazníkmi SPP aj pre dodávku elektriny.

 

Najčastejšie otázky

Noví zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, skontaktujeme sa s nimi listom a dohodneme najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu. SPP ako dodávateľ poslednej inštancie zabezpečuje dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (SE), ktorá ukončila svoju činnosť. Nemusíte sa obávať prerušenia dodávok plynu.

Ponúkame odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzatvoriť s SPP zmluvu o dodávke plynu v štandardnom režime, t. j. za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom.

Odporúčame vám zmeniť svoje platobné príkazy v bankách a zadať v trvalých príkazoch/inkasách kontaktné údaje nového dodávateľa.

Okrem možnosti uzatvoriť s SPP zmluvu o dodávke plynu za regulovanú cenu sa môžete rozhodnúť pre SPP ako svojho nového dodávateľa elektriny. Sme pripravení dodať vám elektrinu za štandardné regulované ceny ako svojim ostatným zákazníkom. Nebudete teda platiť výrazne vyššiu cenu stanovenú pre režim dodávky poslednej inštancie.

O dodávku elektriny môžete požiadať online na stránke https://www.spp.sk/sk/domacnosti/elektrina/online-ziadost/. Môžete tiež vyplniť žiadosť o dodávku elektriny a doručiť nám ju do SPP na adresu Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Na úspešné vyplnenie žiadosti budete potrebovať faktúru od predchádzajúceho dodávateľa energií.

Nie, netreba, skontaktujeme sa s vami listom s postupom a vyplnenou zmluvu, ktorú stačí poslať poštou. Ak sa však rozhodnete pre osobnú návštevu, môžete sa stretnúť s dlhšími čakacími lehotami.

V režime DPI v dodávke zemného plynu ste ako bývalý zákazník Slovakia Energy od 8. 10. 2021.

SPP je dodávateľom poslednej inštancie výlučne pre dodávku plynu. Dodávateľmi poslednej inštancie pre elektrinu sú spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE), a Východoslovenská energetika, a.s. (VSE), vždy podľa územného zaradenia odberného miesta. V režime DPI pre elektrinu ste od 9. 10. 2021.

Môžete u dodávateľa poslednej inštancie zostať alebo uzatvoriť zmluvný vzťah s iným dodávateľom plynu a elektriny. SPP vám ponúka možnosť okrem plynu uzatvoriť zmluvu na elektrinu za bežne ceny, ako ponúkame ostatným svojim zákazníkom.

V režime DPI budete mať dodávku plynu za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom.

SPP ako dodávateľ poslednej inštancie zabezpečuje dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorá ukončila svoju činnosť. Ubezpečujeme odberateľov plynu, že sa v súvislosti so vzniknutou situáciou v žiadnom prípade nemusíte obávať prerušenia dodávok plynu. Ponúkame odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzatvoriť s SPP zmluvu o dodávke plynu v štandardnom režime, t. j. za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom.

Nemusíte vyvinúť žiadnu aktivitu, skontaktujeme sa s vami a dohodnete si s nami najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu.

Budete platiť SPP. Po tom, ako podpíšete zmluvu, vám pošleme rozpis preddavkových platieb s dátumom ich splatnosti.

Nie, už nie je potrebné platiť preddavky SE, nakoľko tento dodávateľ ukončil svoju činnosť a vy ste v režime DPI. Preddavkové platby budete v režime DPI uhrádzať SPP.

Konečné vyúčtovanie vám spoločnosť Slovakia Energy vystaví najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, čo je pre plyn SPP – distribúcia, a.s.

Na odpočet spotreby zemného plynu bude použitý typový diagram dodávok, teda spotreba bude vypočítaná na základe odhadu, čo je bežný postup pri odpočtoch. Ak však predsa len chcete nahlásiť odpočet, je potrebné osloviť prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.

Konečné vyúčtovanie vám vystaví spoločnosť Slovakia Energy, preto akékoľvek nejasnosti na faktúre je nutné komunikovať s týmto dodávateľom, https://www.slovakiaenergy.sk/.

 

 

▲ Hore