V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Dôležité informácie

Doplňujúce informácie k cene za dodávku zemného plynu

Celková cena za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť pozostáva zo súčtu ceny za služby obchodníka, cena za služby súvisiace s distribúciou plynu a ceny za služby súvisiace s prepravou plynu.

 Cena za služby obchodníka pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D1 až D6 s celkovou spotrebou plynu za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov do 100 000 kWh podliehajú v zmysle platnej legislatívy cenovej regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cena za dodávku zemného plynu pre odberateľov s dohodnutým druhom tarify D7 a D8, resp. so spotrebou plynu za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov nad 100 000 kWh je stanovená zo strany dodávateľa plynu.

Cena zemného plynu pre odberateľov kategórie domácnosť je dvojzložková a pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (€/mesiac) a sadzby za odobratý plyn (€/kWh). Aktuálne platná celková fixná mesačná sadzba a celková sadzba za odobratý plyn podľa jednotlivých druhov taríf pokrýva nasledovné priemerné predpokladané náklady súvisiace s dodávkou plynu:

Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených celkovej fixnej mesačnej sadzbe (€/mesiac) bez DPH Tarifa D1 Tarifa D2 Tarifa D3 Tarifa D4 Tarifa D5 Tarifa D6 Tarifa D7 Tarifa D8  
Distribúcia plynu 1,78 4,76 7,64 12,36 41,45 50,78 126,67 283,33  
Obch. činnosť dodávateľa plynu 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených v celkovej sadzbe za odobratý plyn (€/kWh) bez DPH Tarifa D1 Tarifa D2 Tarifa D3 Tarifa D4 Tarifa D5 Tarifa D6 Tarifa D7 Tarifa D8
Nákupná cena plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa 0,0218 0,0218 0,0219 0,0219 0,0326 0,0326 0,0335 0,0335
Preprava plynu 0,0018 0,0020 0,0021 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024
Distribúcia plynu 0,0217 0,0095 0,0092 0,0077 0,0070 0,0069 0,0032 0,0028
Uskladňovanie plynu 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

*Doplňujúce informácie sú uvedené k cenám platným od 1.12.2018. Pre staršie obdobia kliknite tu.

Informácia v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

            Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel („Spoločnosť“) v zmysle povinného zverejňovania informácie v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje odberateľov plynu, ktorých dodávka nepodlieha cenovej regulácii, o zmene nákladov na zabezpečenie dodávky plynu, súvisiacich s vyvíjaním kontinuálnych aktivít Spoločnosti na zefektívňovanie a optimalizáciu vlastných nákladov.

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie

▲ Hore