Kto šetrí, platí bezhotovostne

Šetrite svoj čas, peniaze i prírodu
Plaťte bezhotovostne z pohodlia domova

Prejdite teraz zo SIPO platieb na bezhotovostnú
formu jednoducho a rýchlo

Prečo je výhodné prejsť na bezhotovostnú platbu?

1. Je to zadarmo,
2. je to jednoduché,
3. šetríte svoj čas, peniaze, prírodu.

 

Ako môžete BEZHOTOVOSTNE uhradiť svoje faktúry?  

1. Trvalým príkazom,
2. bankovým prevodom,
3. SEPA inkasom.

 

Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje

So SEPA inkasom budú vaše platby zúčtované automaticky v deň splatnosti preddavkovej platby alebo faktúry, nemusíte nikam chodiť. Všetko zariadime za vás.

Výhody platby SEPA inkasom
Jedno nastavenie, už žiadne ďalšie starosti. So SEPA inkasom už nemusíte strážiť termín úhrady. Preplatok vám ihneď pošleme na účet, preddavkové platby a prípadný nedoplatok si stiahneme podľa vyúčtovacej faktúry.

Ako to funguje?
1. Vyplňte formulár, ktorý nájdete na stránke vašej banky.
2. Vytlačte a podpíšte vyplnený formulár a jeho sken nám pošlite na e-mail zakaznickalinka@spp.sk.
3. Zaslaný formulár spracujeme a nastavíme vám SEPA inkaso.

Inkaso si nastavíte ľahko cez tento formulár

1. Pri výbere z formulára si zvoľte možnosť SEPA inkaso.

2. Vyplňte SEPA mandát, ktorý nájdete na stránke vašej banky. Vytlačte a podpíšte vyplnený mandát a jeho sken či fotografiu nám pošlite na zakaznickalinka@spp.sk. SEPA mandát je podmienkou zriadenia SEPA inkasa medzi príjemcom (SPP) a platiteľom (zákazníkom).

3. V internet bankingu alebo priamo v pobočke vašej banky povolíte inkaso, pričom zadáte vaše číslo mandátu (UMR) a číslo kreditora, čiže SPP: SK40 ZZZ7 0000 0000 32 (CID)

Nezadávajte žiadny variabilný, konštantný ani špecifický symbol. Inkasný limit vám odporúčame nastaviť vo výške dvojnásobku vašich faktúr.

Preddavkové platby sú zálohy za elektrinu a plyn alebo inú službu, ktorú od nás máte, ktoré uhrádzate počas roka podľa harmonogramu preddavkových platieb. 1× za rok vám pošleme vyúčtovanie a nový harmonogram.

Frekvencia preddavkov

Pri zmene spôsobu platby zostáva periodicita preddavkov rovnaká ako pri platbe SIPO. V prípade, že chcete zmeniť periodicitu preddavkov, pošlite nám, prosím, žiadosť na zmenu.

Môžete si zvoliť:

1. mesačne
(11 preddavkov + 1 vyúčtovanie)
2. štvrťročne
(4 preddavky + 1 vyúčtovanie)
3. polročne
(2 preddavky + 1 vyúčtovanie)
4. ročne
(1 preddavok + 1 vyúčtovanie)

PRÍKLAD

Pokiaľ si nastavíte mesačnú inkasnú platbu, za kalendárny rok vám stiahneme 11-krát sumu vo výške dohodnutých preddavkov a 12. faktúra bude vyúčtovacia. Táto faktúra slúži na vyrovnanie rozdielu medzi cenou vami spotrebovanej energie a uhradenými platbami. Výsledkom vyúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok. V prípade preplatku vám rozdiel ihneď pošleme na účet.

Trvalý príkaz si ľahko zriadite v internet bankingu, mobilnej aplikácii alebo priamo v pobočke vašej banky k dátumu, ktorý vám vyhovuje

BANKA
IBAN
BIC
Tatra banka, a.s.
SK91 1100 0000 0026 2184 4555
TATRSKBX
Tatra banka, a.s.
SK49 1100 0000 0026 2022 5605
TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK05 0900 0000 0001 7358 4614
GIBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s
SK54 0200 0000 0010 0202 9151
SUBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK20 1111 0000 0000 0513 0277
UNCRSKBX
Československá obchodná banka, a.s.
SK74 7500 0000 0001 2511 5813
CEKOSKBX

 

Variabilný symbol: je rovnaký ako číslo zmluvného účtu a máte ho uvedené na vyúčtovacej faktúre

Suma: celková suma na úhradu v Eur s DPH

TIP

V prípade, že máte zvolenú frekvenciu platenia preddavkov „mesačne“, nastavte si 11 platieb preddavkov a úhradu 12. vyúčtovacej faktúry. V prípade preplatku vám rozdiel ihneď pošleme na váš účet.

Platbu môžete realizovať prevodným príkazom cez internet banking či mobilnú aplikáciu vašej banky, prípadne osobne v pobočke vašej banky vždy podľa frekvencie platenia preddavkov. Nevýhodou bankového prevodu je, že sa vám môže stať, že jednoducho zabudnete zaplatiť, keďže to musíte každý mesiac zadávať manuálne.

BANKA
IBAN
BIC
Tatra banka, a.s.
SK91 1100 0000 0026 2184 4555
TATRSKBX
Tatra banka, a.s.
SK49 1100 0000 0026 2022 5605
TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK05 0900 0000 0001 7358 4614
GIBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s
SK54 0200 0000 0010 0202 9151
SUBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK20 1111 0000 0000 0513 0277
UNCRSKBX
Československá obchodná banka, a.s.
SK74 7500 0000 0001 2511 5813
CEKOSKBX

 

Variabilný symbol: je rovnaký ako číslo zmluvného účtu a máte ho uvedené na vyúčtovacej faktúre

Suma: celková suma na úhradu v Eur s DPH

Chcem zmeniť spôsob platby

Vaše údaje

Zvoľte oblasť

Identifikačné údaje

Vyberte spôsob platby

Vaša správa