Zvolený jazyk

Inšpirujte sa

Rozhodli ste sa ušetriť a neviete, ako začať? Váhate, do čoho sa pustíte najskôr? Nasledujúci modelový príklad vám ukáže účinnosť vybraných opatrení a ich dopad na celkovú ročnú spotrebu zemného plynu.

Charakteristika modelového domu

Štvorčlenná domácnosť býva v dvojpodlažnom rodinnom dome so šikmou strechou a s celkovou podlahovou plochou 140 m2.

Dom je postavený v strednej nadmorskej výške (vonkajšia výpočtová teplota je -15°C, počet vykurovacích dní je 235, objemové prepočítavacie číslo je 0,985).

Obvodové steny sú skonštruované z tehál CDm hr.36,5 cm, nezateplené, rovnako ako strecha. Okná a vstupné dvere sú staré, drevené a netesné. Zdrojom tepla a teplej vody je starší plynový kotol s účinnosťou 85% a varí sa na plynovom sporáku.

Rozmerové parametre domu

  • Plocha okien 35 m2
  • Plocha obvodových stien 185 m2
  • Plocha strechy 80 m2

Prevedené racionalizačné opatrenia

Výmena okna
Výmena starých okien za nové, plastové s U=1,3 W/m2.K

 

Zateplenie stien
Zateplenie obvodových stien polystyrénom v hrúbke 80 mm

 

Zateplenie strechy
Zateplenie strechy minerálnou vlnou o hrúbke 120 mm

 

Inštalácia kolektorov
Inštalácia 4 ks slnečných kolektorov s plochou 8 m2 na prípravu teplej vody
Výmena kotla
Výmena starého kotla za nový kondenzačný
Inštalácia regulácie
Inštalácia ekvitermickej regulácie a osadenie termostatických ventilov

Celková ročná spotreba zemného plynu (ZP) a ročné náklady na zemný plyn v modelovej domácnosti

  m3/rok kWh/rok €/rok
Vykurovanie 3 161 33 471 1 434
Príprava teplej vody 610 6 463 277
Varenie 80 847 36
SPOLU 3 851 40 781 1 748

Poznámka: Uvažovaná bola tarifa D3, spaľovacie teplo plynu 10,75 kWh/m3

Úspory dosiahnutié realizáciou najefektívnejších opatrení v modelovej domácnosti

Poradie Opatrenie Pokles celkovej ročnej spotreby ZP Ročná spotreba ZP po realizácii opatrenia Ročné náklady na ZP po realizácii opatrenia
    [%] m3/rok kWh/rok €/rok
  Súčasný stav 100 3 851 40 781 1 748
1. Výmena okien a vstupných dverí 90 3 473 36 776 1 588
2. Zateplenie obvodových stien 71 2 726 28 866 1 273
3. Zateplenie strechy 64 2 455 25 996 1 159
4. Inštalácia slnečnych kolektorov 58 2 234 23 321 992
5. Výmena kotla za nový 51 1 971 20 872 955
6. Regulácia vykurovacej sústavy 48 1 842 19 501 901
  Stav po rekonštrukcii 48 1 842 19 501 901

Pokles spotreby energie ako aj nákladov na zemný plyn bol postupne znižovaný po realizácii každého opatrenia.

▲ Hore