V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Ako a koľko platiť za plyn a elektrinu

Úhrady za odber energií a fakturácia

Za odoberaný zemný plyn a elektrickú energiu uhrádzate SPP formou preddavkových platieb. Fakturačné obdobie je 12 – mesačné a je ukončené fakturáciou s vystavením vyúčtovacej faktúry.

Preddavkové platby

Na základe vašej skutočnej spotreby energie vám SPP stanoví výšku preddavkových platieb (záloh) na budúce obdobie. Ich presný rozpis a termín úhrady nájdete vo vašej poslednej vyúčtovacej faktúre. Ak ste nový zákazník a nemáte ešte vyúčtovaciu faktúru, rozpis úhrad preddavkov získate pri podpise zmluvy.

 

Spôsob úhrady preddavkov

Pre úhradu preddavkových platieb je vopred stanovený spôsob platby a je potrebné ho dodržiavať.

Platby môžete realizovať nasledovne:

 1. Príkazom na úhradu na príslušný účet SPP
 2. Inkasom
 3. Platobným príkazom SIPO

V prípade, že vám už nevyhovuje dohodnutá forma úhrady, môžete si ju zmeniť nasledovnými spôsobmi:

 • zadaním požiadavky na našej stránke
 • telefonicky alebo osobne na našich kontaktných miestach

Ročné vyúčtovanie a fakturácia

Ročné vyúčtovanie spotreby energií realizuje SPP pravidelne v 12-mesačných cykloch a predchádza mu odpočet spotreby. Celý proces uzatvára fakturácia s vystavením vyúčtovacej faktúry.

Faktúru vám už nemusíme doručiť len v tlačenej podobe, ale aj elektronicky.
Vyberte si e-faktúru - moderný, pohodlný a spoľahlivý spôsob zasielania faktúr na vašu e-mailovú adresu.

Formu doručovania faktúr si môžete zmeniť aj na ktoromkoľvek kontaktnom mieste.

Výsledkom fakturácie môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Spôsob vyplatenia preplatku z vyúčtovacej faktúry

Vyplatenie preplatku SPP realizuje podľa zmluvne dohodnutého spôsobu platby:

 • ak uhrádzate bankovým prevodom z účtu - preplatok bude poukázaný priamo na váš bankový účet
 • ak uhrádzate prostredníctvom platobného dokladu SIPO - preplatok bude započítaný do vášho najbližšieho mesačného dokladu SIPO

  Ak je váš preplatok väčší ako celková suma, ktorú mesačne platíte prostredníctvom dokladu SIPO, rozdiel vám bude vrátený nasledovným spôsobom:
  1. ak uhrádzate inkasný lístok bezhotovostne (modrá tlač inkasného lístka), preplatok vám bude pripísaný priamo na bankový účet.
  2. ak uhrádzate inkasný lístok poštovej doručovateľke (fialová tlač inkasného lístka), preplatok vám bude doručený doručovateľkou pri doručení inkasného lístka
  3. ak uhrádzate inkasný lístok na pošte (zelená tlač inkasného lístka), preplatok inkasného lístka si musíte osobne prevziať na svojej dodávacej pošte (ktorá pošta je vašou dodávacou, sa dozviete podľa adresy vášho bydliska na ktorejkoľvek pošte)

Spôsob úhrady nedoplatku

Úhradu nedoplatku zrealizujte rovnakým spôsobom, ako uhrádzate preddavkové platby za energie.

Bankové spojenie - čísla účtov SPP

Zaslanie platby priamo na účet SPP využite v prípade, ak nemôžete zrealizovať zmluvne dohodnutý spôsob platby (inkaso, prevod , SIPO), prípadne pri platbách po lehote splatnosti. V týchto prípadoch nezabudnite uviesť variabilný symbol (je to číslo vášho zmluvného účtu).

PLYN

Tatra banka, a.s. 

IBAN (BIC): SK91 1100 0000 0026 2184 4555 (TATRSKBX)

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN (BIC): SK05 0900 0000 0001 7358 4614 (GIBASKBX)

Všeobecná úverová banka, a.s

IBAN (BIC): SK54 0200 0000 0010 0202 9151 (SUBASKBX)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN (BIC): SK20 1111 0000 0000 0513 0277 (UNCRSKBX)

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN (BIC): SK74 7500 0000 0001 2511 5813 (CEKOSKBX)

 

ELEKTRINA

Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2620225605/1100                                        IBAN (BIC): SK49 1100 0000 0026 2022 5605 (TATRSKBX)

▲ Hore