V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Asistenčné služby

Pomôžeme s haváriou v domácnosti, opravou spotrebiča, otvorením zabuchnutých dverí, či zabezpečíme dodávateľa na rekonštrukčné práce. Využite naše Asistenčné služby!

 Zistiť viac 

Asistenčné služby
s Právnou asistenciou

S Asistenčnými službami rozšírenými o Právnu asistenciu vám rýchlo a zodpovedne poradíme v právnych veciach, či preplatíme náklady pri právnych sporoch.

 Zistiť viac 

Zdravotná
asistencia

Získajte nadštandardné služby zdravotnej starostlivosti. Okrem lekára na telefóne poskytneme ubytovanie pre vás alebo vášho príbuzného, dopravu, sprievod k lekárovi alebo nákup liekov.

 Zistiť viac 

IT asistencia

Zabezpečíme vám IT asistenciu pri inštalácii a nastavení domácej elektroniky, TV, či mobilného telefónu, ako aj obnovenie dát na dátovom nosiči.

 Zistiť viac 

Podmienky získania služby

  • uzavrite dodatok k zmluve na dodávku plynu s viazanosťou na 2 roky alebo si zazmluvnite produkt Dve Energie od SPP
  • uzavrite samostatnú Zmluvu o poskytovaní doplnkových služieb na obdobie 2 rokov

Prečo sa oplatí mať službu SPP Asistencia?

  • NON-STOP linka +421 2 205 108 88 k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni
  • prvý polrok za službu neplatíte a za nasledujúcich 18 mesiacov platíte len od 7,90 eur (cca od 0,44 eur mesačne)
  • zabezpečí okamžité riešenie nečakaných udalostí


ASISTENČNÉ SLUŽBY OD SPP

Neočakávané situácie vás už nezaskočia! Asistenčné služby pokryjú:

Zabezpečíme a preplatíme služby plynára, elektrikára, kúrenára, inštalatéra alebo sklenára až do výšky 150 eur. zobraziť menej
Zabezpečíme a preplatíme služby zámočníka, základnú FAB vložku a náhradné kľúče až do výšky 150 eur. zobraziť menej
Zabezpečíme a preplatíme služby opravára až do výšky 150 eur. Platné pre tieto spotrebiče: chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, práčka, sušička bielizne, práčka kombinovaná so sušičkou bielizne, umývačka riadu, sporák, rúra (okrem samostatnej mikrovlnnej), digestor, plynový sporák, variče, plynový kotol, prietokový ohrievač a plynový ohrievač vzduchu (spotrebiče musia byť po záruke a nie staršie ako 7 rokov). zobraziť menej
Objednáme vhodného dodávateľa pre tieto práce: obkladač, pokrývač, klampiar, podlahár, stolár, štukatér, maliar, lakovač, kominár, murár, pokrývač, upratovacie práce, sťahovacie služby, služby spojené s dezinfekciou, dezinsekciou a deratizáciou. zobraziť menej

ASISTENČNÉ SLUŽBY S PRÁVNOU ASISTENCIOU OD SPP

Využite Asistenčné služby s Právnou asistenciou, ktoré okrem klasických Asistenčných služieb zahŕňajú:

Zahŕňa 1 hodinu právnej telefonickej konzultácie na 1 poistnú udalosť. Vzťahuje sa na: informácie o právnych predpisoch, informácie o riešení záväzkových a spotrebiteľských vzťahov, informácie o riešeniach problémov spojených s bývaním, informácie o postupoch spojených so založením bytového družstva alebo spoločenstva vlastníkov nehnuteľností, pomoc pri nájomných a podnájomných zmluvách. zobraziť menej
Zahŕňa preplatenie nákladov za právne úkony 1 poistnej udalosti do výšky až 300 eur. Platné pre: pokrytie nákladov za právneho zástupcu, súdne poplatky, náklady na cestu a ubytovanie poisteného a svedka k súdnemu konaniu, náklady a výdavky protistrany, ktoré je poistený povinný uhradiť na základe súdneho rozhodnutia. zobraziť menej

ZDRAVOTNÁ ASISTENCIA OD SPP

Zdravie vás a vašej rodiny je dôležité. Využite preto našu Zdravotnú asistenciu, ktorá zabezpečí:

Poskytneme vám odborné konzultovanie zdravotného stavu, vysvetlenie lekárskych pojmov, laboratórnych výsledkov, lekárskych postupov, poradenstvo v prenatálnej problematike, informácie o najbližšom vhodnom lekárovi, lekárni, a iné. zobraziť menej
Zabezpečíme nadštandardné ubytovanie v zdravotníckom zariadení až do výšky 200 eur na jednu poistnú udalosť. zobraziť menej
V prípade hospitalizácie dieťaťa vám zabezpečíme ubytovanie v zdravotníckom zariadení až do výšky 200 eur na jednu poistnú udalosť. Platí pre deti do 15 rokov vrátane, ktorého ste zákonným zástupcom a žijete s ním v spoločnej domácnosti. zobraziť menej
V prípade hospitalizácie vám zabezpečíme ubytovanie príbuzného (manžel, manželka, druh, družka, syn, dcéra, otec, matka) až do výšky 100 eur v 3* hoteli vzdialenom maximálne 20 km od miesta hospitalizácie po obdobie najviac 5 dní (podmienkou je, že poistený musí byť hospitalizovaný v nemocnici, ktorá je ďalej ako 100 km od jeho bydliska). zobraziť menej
Vyplatíme jednorázové poistné plnenie až do výšky 100 eur v prípade hospitalizácie, ktorej dĺžka trvania presiahne 10 dní. zobraziť menej
Po ukončení hospitalizácie vám zabezpečíme odvoz zo zdravotníckeho zariadenia prostriedkom zodpovedajúcim vášmu stavu až do výšky 100 eur. zobraziť menej
Po ukončení hospitalizácie vám zabezpečíme sprievod k lekárovi na kontrolné vyšetrenie spojené s hospitalizáciou vo výške až 100 eur. zobraziť menej
Po ukončení hospitalizácie vám zabezpečíme sprievod k lekárovi na kontrolné vyšetrenie spojené s hospitalizáciou vo výške až 100 eur. zobraziť menej
Po ukončení hospitalizácie vám zabezpečíme nákup a doručenie liekov súvisiacich s hospitalizáciou až do výšky 50 eur na jednu poistnú udalosť. zobraziť menej

IT ASISTENCIA OD SPP

S nami sa vo svete techniky nestratíte. Vyriešime IT poruchy u vás doma rýchlo a jednoducho pomocou:

Zabezpečíme 1 hodinu konzultácie alebo vzdialeného pripojenia na počítač 2-krát ročne na 2 zariadeniach. Zahŕňa: komplexnú asistenciu pri inštalácii počítača, pomoc pri inštalovaní a odinštalovaní softvéru, podporu pri používaní a nastavení zariadení ako napr. tlačiareň, skener a iné. zobraziť menej
Poskytneme vám podporu pri používaní a nastavení elektroniky. Platí pre tieto zariadenia: počítač, TV, DVD prehrávač, set-top box, fotoaparát, kamera a mobilný telefón. zobraziť menej
Obnovíme poškodené dáta na dátových nosičoch ako pevný disk,USB zariadenie, pamäťové karty, CD, či DVD. Platí pre poruchy 2-krát ročne až do výšky 350 eur. zobraziť menej

SPP Asistencia pomohla už mnohým z vás:

Jozef, Bratislava
“Kvôli zlomenému kľúču v zámke som sa nevedel dostať do bytu. Zavolal som na NONSTOP linku SPP Asistencie a do pol hodiny boli dvere otvorené. Ušetril som tak nielen čas, ale aj 85 eur!”
Marcela, Michalovce
“Keď mi padol celý systém v počítači, zľakla som sa, že prídem o všetky fotky z rodinných dovoleniek a podklady do práce. Vďaka IT asistencii od SPP sa mi podarilo zachrániť všetky moje spomienky a potrebné dáta.”
Jana, Banská Bystrica
“Môj manžel bol po operácii kolena a bolo vylúčené, aby z nemocnice odišiel po svojich. Našťastie, Zdravotná asistencia od SPP nám po hospitalizácii poskytla pohodlný prevoz priamo domov.”
Albert, Žilina
“Nevedel som si rady so susedom, ktorého cigaretový dym bolo cítiť večer čo večer v našej obývačke. Právna asistencia pokryla náklady na právnika, ktorý tento problém vyriešil k mojej spokojnosti.”

 

Objednávkový formulár SPP Asistencia

 
Zadám úplnú adresu odberného miesta

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalších osobných údajov a/ poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a zasielaním marketingových informácií

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely marketingových aktivít, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

 
▲ Hore