V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk, príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Energetická certifikácia budov

Od 1. 1. 2008 je energetická certifikácia povinnou súčasťou kolaudačného konania na Slovensku. Chcete znížiť spotreby energie vášho domu alebo bytu? Zistite, kde má vaša nehnuteľnosť rezervy vďaka energetickému certifikátu od SPP.

 

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je hodnotiaci dokument, ktorý posudzuje úroveň energetického hospodárstva budovy. Na základe výsledkov certifikácie nehnuteľnosti zatriedi do energetickej triedy A0 (najúspornejšia) až G (najmenej úsporná). Objekt hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií na:

 • vykurovanie
 • ohrev teplej vody

 

 

Aký je priebeh energetickej certifikácie?

 

 • Dohodnete si termín obhliadky nehnuteľnosti. Hlavným cieľom obhliadky budovy je porovnať projekt a postavenú budovu, nejde o kontrolu stavebného úradu.
   
 • V stanovenom termíne sprístupníte nehnuteľnosť na obhliadku.
   
 • Poskytnete (zapožičiate) projektovú dokumentáciu na dobu spracovania certifikátu.
   

 

 

Kedy máte zákonnú povinnosť vypracovať si energetickú certifikáciu nehnuteľnosti?

 

 • nový rodinný dom alebo byt (energeticky certifikát je povinná príloha pri kolaudácii)
 • významná obnova rodinného domu alebo bytu (napr. zateplenie, výmena okien)
 • predaj rodinného domu alebo bytu (platný energetický certifikát musí byť odovzdaný novému vlastníkovi)
 • prenájom rodinného domu alebo bytu (osvedčená kopia energetického certifikátu musí byť odovzdaná nájomcovi)

 

Energetická certifikácia je zo zákona povinná a pri nesplnení jej povinnosti vám hrozia sankcie až do výšky 2 000 eur. Existuje však aj dobrovoľná energetická certifikácia, kedy má majiteľ záujem o energetické informácie o svojej nehnuteľnosti.

 

 

Službu Energetickej certifikácie poskytujeme nielen zákazníkom SPP.
Objednajte certifikáciu sebe alebo ju darujte svojim blízkym.

Cenník

Objekt musí byť pred začatím certifikácie dokončený. Taktiež potrebujete projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je stavba skutočne vyhotovená. 

Ako postupovať, ak mám záujem o certifikáciu budovy?

Vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke. Do 3 pracovných dní od vyplnenia formulára si s vami náš zmluvný partner zabezpečujúci certifikácie telefonicky dohodne termín obhliadky.

Do 15 pracovných dní po obhliadke, ale zároveň po dodaní všetkých potrebných dokumentov, vám vypracuje a odovzdá energetický certifikát.

Energetický certifikát

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalších osobných údajov a/ poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore