V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Energetická certifikácia budov

Od 1. 1. 2008 je energetická certifikácia povinnou súčasťou kolaudačného konania na Slovensku. Chcete znížiť spotreby energie vášho domu alebo bytu? Zistite, kde má vaša nehnuteľnosť rezervy vďaka energetickému certifikátu od SPP.

 

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je hodnotiaci dokument, ktorý posudzuje úroveň energetického hospodárstva budovy. Na základe výsledkov certifikácie nehnuteľnosti zatriedi do energetickej triedy A0 (najúspornejšia) až G (najmenej úsporná). Objekt hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií na:

 • vykurovanie
 • ohrev teplej vody

 

 

Aký je priebeh energetickej certifikácie?

 

 • Dohodnete si termín obhliadky nehnuteľnosti. Hlavným cieľom obhliadky budovy je porovnať projekt a postavenú budovu, nejde o kontrolu stavebného úradu.
   
 • V stanovenom termíne sprístupníte nehnuteľnosť na obhliadku.
   
 • Poskytnete (zapožičiate) projektovú dokumentáciu na dobu spracovania certifikátu.
   

 

 

Kedy máte zákonnú povinnosť vypracovať si energetickú certifikáciu nehnuteľnosti?

 

 • nový rodinný dom alebo byt (energeticky certifikát je povinná príloha pri kolaudácii)
 • významná obnova rodinného domu alebo bytu (napr. zateplenie, výmena okien)
 • predaj rodinného domu alebo bytu (platný energetický certifikát musí byť odovzdaný novému vlastníkovi)
 • prenájom rodinného domu alebo bytu (osvedčená kopia energetického certifikátu musí byť odovzdaná nájomcovi)

 

Energetická certifikácia je zo zákona povinná a pri nesplnení jej povinnosti vám hrozia sankcie až do výšky 2 000 eur. Existuje však aj dobrovoľná energetická certifikácia, kedy má majiteľ záujem o energetické informácie o svojej nehnuteľnosti.

 

 

Službu Energetickej certifikácie poskytujeme nielen zákazníkom SPP.
Objednajte certifikáciu sebe alebo ju darujte svojim blízkym.

Cenník

Objekt musí byť pred začatím certifikácie dokončený. Taktiež potrebujete projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je stavba skutočne vyhotovená. 

Ako postupovať, ak mám záujem o certifikáciu budovy?

Vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke. Do 3 pracovných dní od vyplnenia formulára si s vami náš zmluvný partner zabezpečujúci certifikácie telefonicky dohodne termín obhliadky.

Do 15 pracovných dní po obhliadke, ale zároveň po dodaní všetkých potrebných dokumentov, vám vypracuje a odovzdá energetický certifikát.

  V prípade, že chcete službu darovať niekomu inému, označte voľbu a my vám zašleme na vašu e-mailovú adresu darčekový poukaz.
Energetický certifikát

 

V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 2 mesiace.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore