Zvolený jazyk

Jazdite výhodne, jazdite ekonomicky, jazdite na CNG

V oblasti dopravy už teraz existuje, popri elektromobilite, alternatíva znižujúca emisie oproti tradičným palivám – CNG a LNG.

CNG a LNG sú 100% dekarbonizovateľné v krátkom čase (stačí nahradiť zemný plyn biometánom). Takáto dekarbonizácia je nevyhnutná v záujme dosiahnutia uhlíkovej neutrality.

Preto SPP investuje do vlastnej výroby OZE napríklad do výroby biometánu z odpadu, ktorý možno využiť aj v doprave. Popri poskytovaní riešení v oblasti rozvoja plynovej mobility sa SPP v oblasti dopravy sa sústredí aj na rozvoj riešení v oblasti elektromobility.

Viac informácií získajte na stránke dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

 

 

▲ Hore