V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Dotácie na OZE a zľavy

Využívajte s nami energie efektívne. Ponúkame vám zľavy na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Získajte zľavy od SPP na nasledovné zariadenia

  • elektrické tepelné čerpadlo vzduch – voda od výrobcu Daikin
  • slnečné kolektory od slovenského výrobcu Thermo/Solar Žiar

 

Využite dotáciu od štátu a Energoúver od SPP na prefinancovanie zariadenia

Štát rozdelí finančné prostriedky prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam II . Podpora môže byť až do 50 % nákladov na inštaláciu zariadenia.

 

Štátne dotácie pre domácnosti mimo Bratislavského kraja

Zariadenie Dátum otvorenia zásobníka Štátna dotácia (v €)
  Solárne kolektory  22.6.2020 do 1 750
  Tepelné čerpadlá  24.6.2020 do 3 400

Viac informácií získate na stránke Zelená domácnostiam II 

 

Energoúver od SPP

Využite Energoúver pre domácnosti, ktoré vám prináša SPP spolu s Československou obchodnou bankou, a.s.

 

SPP navyše ponúka

  • podporu pre získanie štátnej dotácie
  • zľavu na zariadenia
  • výhodný Energoúver na dofinancovanie kúpy 
  • odborné poradenstvo pri výbere zariadenia, zabezpečenie dodávky, montáže aj servisu

Ponuka platí aj pre tých, ktorí nie sú odberatelia plynu alebo elektriny od SPP.

 

Štandardné tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Viac

Viac
Solárne kolektory

Slnečné kolektory

Viac

Viac

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch – voda Daikin Altherma je komplexný systém pre vykurovanie a ohrev vody aj s možnosťou chladenia. Táto technológia predstavuje flexibilnú a úspornú alternatívu k tradičným vykurovacím systémom. Vysoká energetická účinnosť systému Daikin Altherma z neho robí ideálne riešenie pre zníženie spotreby energie.

V prípade rodinných domov predstavuje ideálne riešenie pre všetky typy vykurovacích systémov, či už vysokoteplotné alebo nízkoteplotné. Daikin Altherma spája modernú technológiu, spoľahlivosť, príjemný dizajn a jednoduchú obsluhu.

Štandardné tepelné čerpadlo

Od SPP navyše získate:

  • zľavu 15 % na zariadenie
  • jednu prehliadku zariadenia zadarmo
Štandardné tepelné čerpadlo

Slnečné kolektory na ohrev vody

Slnečné kolektory predstavujú hospodárnu a ekologickú formu ohrevu vody, s ktorou môžete ušetriť až 70% pôvodných nákladov na ohrev vody. Účinnosť systému je závislá od dopadajúceho slnečného žiarenia a správneho návrhu systému.

Od SPP navyše získate vynikajúcu cenu na solárne zostavy

Solárna zostava Výkon
(kW)
Veľkosť zásobníka
(l)
Počet kolektorov
(ks)
Plocha kolektorov
(m2)
Výška dotácie
(€)
Váš doplatok
(€)
Celková cena
(€)
Mesačné splátky na 8-ročné obdobie pri využití Energoúveru SPP
(€)
pre 2 až 3 osoby 2,5 200 2-TS300 4 1 233 2 447 3 680 31,80
pre 3 až 4 osoby 3,1 300 2-TS500 5 1 563 2 507 4 070 32,20
pre 4 až 5 osoby 3,7 300 3-TS300 6 1 750 2 640 4 390 34,00


Slnečné kolektory na ohrev vody

Solárne kolektory na ohrev vody

Máte záujem?

Vyplňte jednoduchý formulár a ozve sa vám náš odborník.

 

V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, pre účely dotácie na využitie obnoviteľných zdrojov a získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely dotácie na využitie obnoviteľných zdrojov a získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 2 roky.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

 

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 

označené polia * sú povinné polia

▲ Hore