V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Zdieľaný spôsob ekologickej dopravy

Sme partnerom elektrických skútrov Blinkee a aktívne prispievame k ekologickejšej doprave v uliciach Bratislavy. Zdieľané eSkútre, poháňané elektrinou z našich vlastných zdrojov, sú úsporné, jednoduché na ovládanie a šetrné k životnému prostrediu.

Nadväzujeme nimi na svoje ostatné zelené projekty, spojené s energetickou efektívnosťou, ochranou životného prostredia a znižovaním uhlíkovej stopy.

Benefity eSkútrov

 • ekologické a šetrné k životnému prostrediu
 • jednoduché na ovládanie
 • moderné a rýchle
 • úsporné, lebo jazdia na elektrickú energiu

Stiahnite si aplikáciu blinkee.city

   

Získajte zákaznícku zľavu 10 %

1. Najskôr sa zaregistrujte v aplikácii blinkee.city.
2. Následne vyplňte a odošlite zľavový formulár SPP.

Poznámka: Je nevyhnutné sa najprv registrovať v aplikácii blinkee.city a až následne žiadať o zľavu. V opačnom prípade vám zľava nemôže byť priradená. Zľava 10 % platí len pre zákazníkov SPP.

V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 1 rok.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

 

 • eSkúter má výkon 3,1 kW a dosahuje max. rýchlosť 45km/h.

 • Zadný box eSkútra obsahuje prilbu a hygienické sieťky na hlavu.

 • Prenajať eSkúter si môže každý, kto disponuje tzv. „malým vodičákom“ skupiny AM.

 • Mladiství vo veku od 15 – 18 rokov sú zároveň povinní pri registrácii doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

 • eSkútre sú rozmiestnené po celej Bratislave a jednoducho ich nájdete cez aplikáciu Blinkee.city.

 • Jazda je povolená po celej Bratislave až po jej administratívne hranice a každý elektrický skúter je vybavený lokalizačným zariadením.

 • Mimo definovanú zónu pohybu nájomca nevie ukončiť prenájom a sú mu ďalej účtované poplatky za prenájom.

 • Po ukončení jazdy môžete eSkúter zaparkovať na ľubovoľnom mieste, v rámci definovanej zóny. Nesmie však prekážať v pohybe iným účastníkom cestnej premávky.

 • Cena štandardnej jazdy je 0,19 EUR s DPH /1 min.

 • Cena pauzy je 0,09 EUR s DPH /1 min pauzy.

 • Zdarma je prvých 15 minút rezervácie, ktoré sú určené na presun k vybranému skútru.

 • Zdarma je aj prvá minúta jazdy, ktorá má slúžiť na otvorenie zadného boxu s príslušenstvom a prípadné zadanie adresy cieľa cesty do navigácie.

 • Batérie elektrických skútrov sú nabíjané priamo v areáli SPP.

 • Elektrina na pohon je dodávaná z vlastného energetického zdroja, tzv. kogeneračnej jednotky.

 • Kogeneračná jednotka je ekologickejšia oproti konvenčným zdrojom energie a vyrába okrem tepla a chladu aj elektrickú energiu.

Postup

1 Stiahnutie aplikácie

Stiahnite si aplikáciu blinkee.city, cez ktorú si môžete požičať eSkúter.

   

2 Registrácia

Nahrajte fotku svojho vodičského preukazu. Myslite na to, že aktivácia účtu a overenie nevyhnutných údajov na povolenie prenájmu trvajú max. do 1 hodiny.

3 Rezervácia

Vyberte si v aplikácii najbližší skúter a rezervujte si ho. Vaša 15-minútová rezervácia je bezplatná a slúži na presun k najbližšiemu vybranému skútru podľa zvolenej polohy v aplikácii.

 

4 Odomknutie

Skúter naštartujete jednoducho, rovnako cez aplikáciu. Odomknite skúter pomocou aplikácie. Otvorte odkladací box tlačidlom na pravej strane riadidiel, nasaďte si hygienickú sieťku a prilbu.

5 Jazda

Skúter je pripravený na jazdu. Potiahnite plyn a dajte sa do pohybu.

6 Odstavenie a ukončenie

Ak ste dorazili do cieľa, odstavte skúter na zvolenom mieste, vráťte prilbu do odkladacieho boxu, zavrite box a ukončite prenájom v aplikácii.

 

Viac informácií o eSkútroch: https://blinkee.city/sk

 

 

▲ Hore