Zvolený jazyk

Výpočet celkovej ceny elektriny

Vašu príslušnosť k distribučnej oblasti nájdete na 1. strane aktuálnej faktúry.
Jednotarif = DMP1
Dvojtarif = DMP4
Vykurovanie = DPM7
Verejné svetlo = DMP10
štandardné hodnoty ističov sú: 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63 ampér
▲ Hore