V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Dôležité informácie

Informácia o spoplatnení prekročenia spotreby u odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber):

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej siete“) stanovil hornú hranicu pre spotrebu plynu na jednotlivom odbernom mieste odberateľa kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) pre druh tarify M3. Horná hranica spotreby plynu je zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete stanovená v súčasnosti na úrovni 6500 m3 s toleranciou 15%.

Prevádzkovateľ distribučnej siete spoplatňuje aj prekročenie hranice spotreby plynu na úrovni 60 000 m3 s toleranciou 15% na každom jednotlivom odbernom mieste zo strany odberateľa kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber).

Uvedené platby za prekročenia uplatňuje prevádzkovateľ distribučnej siete u každého dodávateľa plynu, pričom spôsob výpočtu platby za vyššie uvedené prekročenia je  uvedený v platnom prevádzkovom poriadku spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Informácia v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

            Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel („Spoločnosť“) v zmysle povinného zverejňovania informácie v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje odberateľov plynu, ktorých dodávka nepodlieha cenovej regulácii, o zmene nákladov na zabezpečenie dodávky plynu, súvisiacich s vyvíjaním kontinuálnych aktivít Spoločnosti na zefektívňovanie a optimalizáciu vlastných nákladov.

 

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie

▲ Hore