V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Šetrnejší k životnému prostrediu

Zemný plyn, v porovnaní s inými tradičnými zdrojmi energie (najmä pokiaľ ide o tuhé palivá a ropu), prakticky neobsahuje zložky podmieňujúce vznik škodlivín ako napr. síra, fluór, chlór a ich zlúčeniny. Používanie zemného plynu je tak bez zápachu, nejedovaté, bez dymu, sadzí a takmer bez tzv. jemných prachových častíc. Práve jemné prachové častice z malých zdrojov sú príčinou zlej kvality ovzdušia, ktorú môže zlepšiť práve používanie zemného plynu. Použitie moderných plynových spotrebičov umožňuje, v porovnaní s minulosťou, omnoho efektívnejšie využívanie plynu, a teda aj nižšiu spotrebu plynu.

V záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050, v súlade so záväzkami OSN a EÚ, je potrebné znižovať spotrebu fosílnych palív a nahrádzať ich obnoviteľnými zdrojmi energie či inými bezemisnými zdrojmi. To platí aj v prípade zemného plynu, aj keď pri jeho spaľovaní vzniká najmenší podiel emisií skleníkových plynov spomedzi všetkých fosílnych palív (t.j. v porovnaní s uhlím a ropou) a môže nás tak posunúť smerom k uhlíkovej neutralite. Rozvoj nových technológií v budúcnosti umožní využívanie tzv. zelených plynov, vrátane biometánu vyrobeného z biologicky rozložiteľného odpadu, či vodíka, ktoré budú poskytovať odberateľom potrebnú energiu a zároveň budú šetrnejšie k životnému prostrediu.

▲ Hore