V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Preprava a distribúcia plynu

Ako sa zemný plyn dostane až k nám?

Dlhá a náročná cesta zemného plynu do vašej domácnosti meria viac než 4 000 kilometrov. A napriek tomu máte plyn k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku, bez ohľadu na ročné obdobie, počasie či meniace sa nároky na množstvo plynu. O to, aby tomu tak bolo vždy, sa starajú dcérske spoločnosti SPP: eustream, a.s - prevádzkovateľ prepravnej siete a SPP – distribúcia, a. - prevádzkovateľ distribučnej siete.

eustream znamená európsku diaľnicu pre plyn z Ruska

Obchodný názov eustream odzrkadľuje kľúčový predmet činnosti spoločnosti eustream, a. s. - medzinárodnú prepravu zemného plynu, čiže zabezpečenie nepretržitého toku zemného plynu nielen na Slovensku, ale aj na európske trhy.

Zemný plyn sa prepravuje dvoma základnými spôsobmi – plynovodmi alebo vo forme skvapalneného plynu v tankeroch. Európa je popretkávaná hustou sieťou medzinárodných plynovodov a ich dĺžka neustále rastie. Prevádzkové tlaky dosahujú pri najnovších plynovodoch až 100 barov (10 MPa) a priemery plynovodov často presahujú 1 m. Diaľkové plynovody sa môžu viesť nielen po súši, ale aj po morskom dne. Týmto spôsobom sa dodáva na európsky kontinent zemný plyn z oblasti Severného mora a Afriky. Diaľková preprava zemného plynu je pre vzdialenosti medzi miestom ťažby a miestom konečnej spotreby ekonomicky najnáročnejším článkom dopravy plynu.

Kapacita prepravnej siete eustream je viac ako 90 miliárd kubických metrov zemného plynu, jej dĺžka dosahuje 2270 km. Slovenský dopravný systém medzinárodnej prepravy zemného plynu je prepojený s hlavnými európskymi dopravnými systémami a spoľahlivo slúži významným plynárenským spoločnostiam.

Spoločnosť okrem prepravy zemného plynu zabezpečuje prevádzku a údržbu kompresorových staníc a líniových častí prepravných plynovodov prostredníctvom štyroch oblastí (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Veľké Zlievce a Ivanka pri Nitre). Prepravný systém riadi plynárenský dispečing v Nitre.

Distribúcia zemného plynu so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.

Prevádzkovateľom a vlastníkom distribučnej siete - plynovodov v SR, vrátane technologických objektov – regulačných staníc zemného plynu a centrálneho plynárenského dispečingu je spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.. V jej pôsobnosti je aj predaj distribučných kapacít, rozvoj, prevádzka a údržba plynárenských sietí. SPP - distribúcia, a. s. zabezpečuje spoľahlivú distribúciu zemného plynu od prepravných sietí cez rozvodné plynárenské zariadenie na území Slovenskej republiky až k svojim zákazníkom, zabezpečuje aj pripojenie k distribučnej sieti a odpočty spotreby zemného plynu.

Zo systému diaľkovej prepravy sa zemný plyn cez odovzdávacie stanice dostáva do systému vnútroštátnej prepravy. Súčasťou odovzdávacích staníc sú regulačné stanice, ktoré znižujú tlak plynu na hodnoty, v ktorých sa v danej krajine prevádzkujú vnútroštátne plynovodné systémy. Odtiaľ sa zemný plyn dopravuje k zákazníkom alebo do plynofikovaných miest a obcí.

Systémom vysokotlakových plynovodov sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach zníži tlak plynu. Rozvody v obciach môžu byť nízkotlakové (tlak plynu vyhovuje prevádzke plynových spotrebičov, a preto sa nemusí ďalej upravovať) alebo strednotlakové. V prípade strednotlakových rozvodov majú jednotlivé objekty vlastné regulátory, ktorými sa upravuje tlak plynu na hodnotu nutnú na bezproblémovú prevádzku spotrebičov. Výhodou strednotlakových rozvodov je najmä väčšia kapacita sietí.

Podzemné uskladňovanie

Dôležitou súčasťou vnútroštátneho plynárenského systému sú podzemné zásobníky zemného plynu. Sezónne zásobníky slúžia na vyrovnanie rozdielov medzi letnou a zimnou spotrebou. Do nich sa v letných mesiacoch ukladá nespotrebovaný plyn. V mesiacoch, keď dodávka od dodávateľov nestačí, sa postupne ťaží a dodáva do distribučnej siete. Na uskladnenie sa využívajú vyťažené plynové a ropné ložiská alebo podzemné zásobníky vybudované v poréznych vrstvách (tzv. akviferové zásobníky). Špičkové zásobníky slúžia najmä na krytie spotreby v niekoľkých dňoch s maximálnou spotrebou alebo na vyrovnanie výkyvov v krátkom časovom období. Na rozdiel od sezónnych zásobníkov majú malú skladovaciu kapacitu, ale veľký denný ťažobný výkon. Výhodou špičkových zásobníkov je, že sa dajú v priebehu vykurovacej sezóny znova doplniť na maximálnu kapacitu v období nižšej spotreby.

▲ Hore