Zvolený jazyk

Tarify a ceny

Cena za dodávku zemného plynu závisí od druhu tarify, na ktorej sa vy ako odberateľ s SPP ako dodávateľom dohodnete. Sadzbami vami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu za dané obdobie.

 

Celková cena za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf*

Druh tarify Fixná mesačná sadzba /mesiac bez DPH (€) Sadzba za odobratý plyn bez DPH (€/ kWh)
M1 2,89 0,1984
M2 5,97 0,1858
M3 9,22 0,1853
M4 13,94 0,1834
M5 43,51 0,1825
M6 52,84 0,1824
M7 128,73 0,1787
M8 285,39 0,1783

*Celková cena zahŕňa cenu za služby súvisiace s distribúciou a prepravou plynu, cenu za služby skladovania a cenu za služby obchodníka.

 

 

Výpočet informatívnych preddavkov

 

Aktuálne cenníky pre malé podniky a organizácie

Aktuálne cenníky

 

▲ Hore