Zvolený jazyk

Zriadenie inkasa

Výhody inkasa:

  • vaše platby budú uhradené v správnej výške a bez rizika omeškania
  • zavedenie priamej inkasnej platby je bezplatné

 

Ako si zriadiť inkaso

  1. Vyplňte tlačivo Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok a odošlite ju na našu adresu

Plyn - Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok

Elektrina - Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok

  1. Čakajte na doručenie Mandátu na inkaso.
  1. Podpísaný Mandát zašlite na adresu SPP
  1. Zriaďte si inkaso vo vašej banke v prospech SPP a identifikátora CID SK 40ZZZ70000000032
  • osobne na pobočke
  • cez Internetbanking a telefonickú službu banky

 

Pre zriadenie inkasa budete potrebovať referenciu mandátu (UMR), ktorý nájdete v nami zaslanom Mandáte.

 

Čo robiť, ak neprebehla moja inkasná platba

Zistite vo vašej banke, prečo nebolo inkaso zrealizované a následne vykonajte nápravu.

Uhraďte dlžnú sumu čo najskôr iným spôsobom platby, napr. prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo prevodom cez terminál na najbližšom Zákazníckom centre SPP.

Možné dôvody:

  • nedostatok finančných prostriedkov na účte v deň splatnosti
  • inkasovaná suma je vyššia ako je povolený limit nastavený na inkase.

 

Čo je SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) je jednotná oblasť platieb v eurách, v ktorej sú platby z jednej členskej krajiny do inej rovnako rýchle, efektívne a lacné ako platby v rámci jednej krajiny, t.j. všetky bezhotovostné platby v eurách budú domácimi platbami.

Zjednotením europlatieb ušetríte na poplatkoch v banke a urýchlia sa zahraničné platby – pripíšu sa na účet príjemcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

SEPA mení formát čísla účtu a zriaďovania inkasa.

Čo by vás mohlo zaujímať

 

▲ Hore