V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Emisie

Zloženie zemného plynu, spaľovacie teplo a výhrevnosť, emisný faktor

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava

Zloženie zemného plynu [mol. %]
Rok  2017 Metán Etán Propán izo -Bután n -Bután izo -Pentán n -Pentán neo -Pentán Hexán + vyššie Oxid uhličitý Dusík
Január 95,5822 2,5026 0,6221 0,1001 0,0992 0,0203 0,0144 0,0014 0,0186 0,3275 0,7107
Február 95,6990 2,3770 0,6236 0,0980 0,0984 0,0201 0,0142 0,0012 0,0172 0,3128 0,7379
Marec 95,8034 2,3678 0,6639 0,1079 0,1040 0,0198 0,0134 0,0013 0,0146  0,2263 0,6767
Apríl 94,9662 2,7637 0,8213 0,1244 0,1260 0,0258 0,0182 0,0007 0,0196  0,3733 0,7606
Máj 95,4360 2,5336 0,7584 0,1235 0,1195 0,0260 0,0163 0,0006 0,0179 0,2688 0,6997
Jún 94,9381 2,7535 0,8153 0,1281 0,1299 0,0292 0,0193 0,0007 0,0237 0,3968 0,7657
Júl 94,9588 2,7144 0,8340 0,1284 0,1318 0,0277 0,0198 0,0005 0,0226 0,3876 0,7746
August 95,6188 2,3669 0,7392 0,1177 0,1167 0,0241 0,0167 0,0003 0,0169 0,2586 0,7244
September 95,6482 2,4322 0,7535 0,1208 0,1166 0,0230 0,0157 0,0004 0,0143 0,2089 0,6666
Október 95,9967 2,1955 0,6770 0,1072 0,1043 0,0200 0,0140 0,0005 0,0121 0,1823 0,6905
November 95,9364 2,2682 0,6225 0,1002 0,0961 0,0188 0,0130 0,0013 0,0150 0,2418 0,6865
December 95,3913 2,5466 0,6817 0,1058 0,1070 0,0218 0,0156 0,0016 0,0198 0,3603 0,7486
Rok  2017 Relatívna hustota Hustota

(kg.m-3)

Výhrevnosť

(kWh.m-3)

Spaľovacie teplo *

(kWh.m-3)

Wobbeho číslo zo sp. tepla

(kWh.m-3)

Obsah celkovej síry

(mg.m-3)

Emisný faktor CO2

(tCO2/TJ)

Január 0,5833 0,7148 9,688 10,738 14,06 0,0446 55,64
Február 0,5826 0,7139 9,677 10,726 14,05 0,0439 55,61
Marec 0,5820 0,7132 9,698 10,749 14,09 0,0454 55,58
Apríl 0,5881 0,7207 9,742 10,795 14,07 0,0887 55,77
Máj 0,5849 0,7168 9,728 10,781 14,10 0,0751 55,67
Jún 0,5885 0,7212 9,742 10,795 14,07 0,0740 55,79
Júl 0,5884 0,7211 9,742 10,795 14,07 0,0225 55,79
August 0,5837 0,7153 9,709 10,760 14,08 0,0120 55,63
September 0,5834 0,7149 9,725 10,778 14,11 0,0238 55,61
Október 0,5808 0,7117 9,689 10,738 14,09 0,0360 55,54
November 0,5810 0,7120 9,678 10,727 14,07 0,0327 55,56
December 0,5848 0,7167 9,698 10,748 14,05 0,0254 55,68

* vážený aritmetický priemer hodnôt za aktuálny mesiac, ktorý nevstupuje do výpočtu ceny za služby súvisiace s distribúciou. Pre výpočet ceny sa používa v zmysle zmluvy o dodávke plynu táto hodnota GCV.

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č.53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a rozhodnutia Európskej komisie č.2007/589/EC (ES), ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Upozornenie:

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.

 

Aktuálne hodnoty výhrevnosti a spaľovacieho tepla sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2017

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2016

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2015

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2014

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2013

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2012

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2011

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2010

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2009

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2008

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2007

▲ Hore