V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Emisie

Zloženie zemného plynu, spaľovacie teplo a výhrevnosť, emisný faktor

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava

Zloženie zemného plynu [mol. %]
Rok  2017 Metán Etán Propán izo -Bután n -Bután izo -Pentán n -Pentán neo -Pentán Hexán + vyššie Oxid uhličitý Dusík
Január 94,7246 2,8352 0,7316 0,1070 0,1172 0,0255 0,0189 0,0017  0,0275 0,5473 0,8637
Február 94,9280 2,7272 0,7074 0,1042 0,1133 0,0247 0,0182 0,0017 0,0253 0,5040 0,8461
Marec 95,3658 2,4716 0,6724 0,1007 0,1070 0,0229 0,0166 0,0015 0,0216 0,4069 0,8131
Apríl 94,9057 2,6202 0,7306 0,1047 0,1167 0,0256 0,0188 0,0013 0,0241 0,5574 0,8948
Máj 95,6482 2,3678 0,6808 0,1067 0,1046 0,0212 0,0149 0,0010 0,0164 0,3050 0,7338
Jún 95,5696 2,4958 0,7547 0,1217 0,1163 0,0227 0,0157 0,0008 0,0152 0,2300 0,6575
Júl 95,5632 2,4202 0,7528 0,1179 0,1167 0,0232 0,0161 0,0007 0,0162 0,2330 0,7400
August                      
September                      
Október                      
November                      
December                      
Rok  2017 Relatívna hustota

Hustota

(kg.m-3)

Výhrevnosť

(kWh.m-3)

Spaľovacie teplo *

(kWh.m-3)

Wobbeho číslo zo sp. tepla

(kWh.m-3)

Obsah celkovej síry

(mg.m-3)

Emisný faktor CO2

(tCO2/TJ)

Január 0,5895 0,7225 9,706 10,754 14,01 0,0354 55,85
Február 0,5881 0,7207 9,697 10,746 14,01 0,0150 55,80
Marec 0,5851 0,7170 9,681 10,728 14,03 0,0303 55,70
Apríl 0,5885 0,7213 9,684 10,732 13,99 0,0502 55,83
Máj 0,5832 0,7147 9,689 10,739 14,06 0,0419 55,63
Jún 0,5839 0,7156 9,729 10,783 14,11 0,0506 55,63
Júl 0,5839 0,7155 9,715 10,767 14,09 0,1033 55,63
August              
September              
Október              
November              
December              

* vážený aritmetický priemer hodnôt za aktuálny mesiac, ktorý nevstupuje do výpočtu ceny za služby súvisiace s distribúciou. Pre výpočet ceny sa používa v zmysle zmluvy o dodávke plynu táto hodnota GCV.

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č.53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a rozhodnutia Európskej komisie č.2007/589/EC (ES), ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Upozornenie:

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.

 

Aktuálne hodnoty výhrevnosti a spaľovacieho tepla sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2018

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2017

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2016

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2015

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2014

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2013

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2012

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2011

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2010

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2009

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2008

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2007

▲ Hore