Zvolený jazyk

Emisie

Zloženie zemného plynu, spaľovacie teplo a výhrevnosť, emisný faktor

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava sú zverejnené na stránke distribučnej spoločnosti.

Aktuálne hodnoty

▲ Hore