V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Základné informácie

Zemný plyn je pre nás tak prirodzenou súčasťou života, že len málokedy nám napadne zamyslieť sa nad ním. Ale ruku na srdce, kto vie, čo zemný plyn je? Akú cestu musí prekonať, kým sa dostane až do našej domácnosti? Ako sa zemný plyn upravuje a skladuje? A poznáme všetky jeho výhody? Vieme ho využívať naozaj efektívne? Pre tých, ktorí hľadajú odpoveď na tieto a podobné otázky, sú určené nasledujúce riadky.

Čo je zemný plyn a z čoho sa skladá?

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn a je významným plynným fosílnym palivom. Je to zmes uhľovodíkov, z ktorých 93 až 99 % objemu tvorí metán. No okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je ľahší ako vzduch, bezfarebný, bez chuti a bez zápachu, preto sa pri úprave pridáva sa odorant - zápachová látka, aby bol v ovzduší identifikovateľný. Zároveň je aj základnou surovinou pre výrobu najrôznejšich syntetických polymérov a iných chemických produktov, ako sú napríklad hnojivá. Ak chcete vedieť o zemnom plyne , jeho zložení, vlastnostiach, výhrevnosti zemného plynu či definícii spaľovacieho tepla plynu viac, kliknite sem

Ako sa získava zemný plyn?

Zemný plyn bol posledným objaveným fosílnym palivom a rovnako ako uhlie a ropa, vznikol zo zvyškov fosílií rastlín a stromov počas miliónov rokov. Nachádza sa v podzemných náleziskách, a to buď samostatne alebo spoločne s ropou. Viac o ťažbe zemného plynu nájdete v časti Ťažba.

Ako sa zemný plyn dostane až k nám?

Slovensko nemá vlastné veľké zásoby zemného plynu, a preto väčšinu z neho dováža z nálezísk vzdialených viac než 4 000 kilometrov. Len tak ho môže väčšina obyvateľov Slovenska využívať na každodenné varenie, ohrievanie vody alebo vykurovanie ich domovov nonstop po 24 hodín denne. O to, aby vám bol k dispozícii vždy, keď treba, sa starajú dcérske spoločnosti SPP: eustream, a.s. - prevádzkovateľ prepravnej siete a SPP - distribúcia, a.s. - prevádzkovateľ distribučnej siete. Viac o ceste plynu do vašich domovov sa dočítate v časti Preprava a distribúcia plynu.

Doprava na zemný plyn – ekologický pohon motorových vozidiel

SPP dlhodobo podporuje využívanie zemného plynu na pohon vozidiel. Zemný plyn má veľkú prednosť pred ostatnými fosílnymi palivami najmä v tom, že pri jeho spaľovaní vzniká pri porovnateľnom energetickom efekte najmenej škodlivín. Tieto vlastnosti sa využívajú najmä pri stlačenom zemnom plyne využívanom v automobilovom priemysle (CNG - Compressed Natural Gas). Pri použití stlačeného zemného plynu na pohon vozidiel sa nevytvárajú mechanické nečistoty, palivo nezapácha, vozidlo produkuje o 60 - 80 % menej plynných emisií, má tichší chod motora a dlhšiu životnosť. Viac o doprave na CNG.

Aké sú výhody zemného plynu?

Využívanie zemného plynu je pohodlné a zároveň finančne výhodné, veď práve preto ho využíva viac ako 94 % obyvateľov Slovenska. Ale zároveň sa o zemnom plyne hovorí ako o palive budúcnosti, lebo jeho používanie je spoľahlivé, komfortné, rýchle, účinné a navyše chráni životné prostredie. Viac sa dozviete v časti Výhody zemného plynu.

Historické míľniky zemného plynu

História plynárenstva na Slovensku sa začala písať pred viac ako 150. rokmi, kedy bola v Bratislave založená prvá plynáreň, ktorá zabezpečovala predovšetkým osvetlenie mesta svietiplynom. Od tohto momentu až doteraz prešla plynofikácia Slovenska dlhou cestou, od budovania distribučnej siete, postavenie plynovodu cez celé územie Slovenska, budovanie zásobníkov a kompresorových staníc, až po podporu pohonu vozidiel na zemný plyn. Celú históriu plynárenstva na Slovensku mapuje Slovenské plynárenské múzeum. Ak vás zaujíma, čo všetko môže odhaliť história o zemnom plyne na Slovensku, pozrite si časť História a vznik zemného plynu.

▲ Hore