V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Zloženie a druhy zemného plynu

Niekomu stačí vedieť, že zemný plyn je komfortným a stabilným zdrojom energie, ktorá poskytne dostatok tepla v obývačke, zohreje plnú vaňu vody či umožní navariť jedlo pre celú rodinu. Pre tých, ktorí však chcú vedieť, čo sa skrýva za modrým plameňom , ako vzniká a z čoho sa skladá, sú určené nasledujúce riadky.

Čo je zemný plyn?

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn a je významným plynným fosílnym palivom. Je to zmes uhľovodíkov, z ktorých 93 až 99 % objemu tvorí metán. No okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je ľahší ako vzduch, bezfarebný, bez chuti a bez zápachu, preto sa pri úprave pridáva odorant - zápachová látka, aby bol v ovzduší identifikovateľný. Zemný plyn sa používa ako palivo na vykurovanie a vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) ako palivo pre motorové vozidlá.Zároveň je aj základnou surovinou pre výrobu rôznych syntetických polymérov a iných chemických produktov, ako sú napríklad hnojivá.

Zemný plyn je spoločným názvom viacerých druhov fosílnych palív, ktoré sa delia podľa toho, ako vznikajú:

  • uhoľný plyn: vzniká pri vytváraní uhlia
  • ropný plyn: vzniká z ropy pod vplyvom teploty a tlaku

Aké má zemný plyn vlastnosti?

Zloženie a výhrevnosť plynu výrazne závisí od jeho pôvodu (náleziska), vlastnosti zemného plynu určujú najmä pojmy ako výhrevnosť zemného plynu a spaľovacie teplo.

Výhrevnosť zemného plynu

Výhrevnosť Qi je teplo uvoľnené úplným spálením jednotkového množstva plynu so stecheometrickým množstvom kyslíku alebo vzduchu pri konštantnom tlaku a teploty, pričom všetky produkty spaľovania ochladené na východiskovú teplotu sú v plynnom stave. Pre vykurovacie plyny sa obvykle teplo a výhrevnosť vyjadrujú v kWh.m-3 resp. v MJ.m-3 , kde objemová jednotka je vyjadrená za normálnych podmienok, t.j. pri teplote 15°C a tlaku 101,325 kPa.

Spaľovacie teplo

Podľa definície je spaľovacie teplo Qs množstvo tepla uvoľnené úplným spálením jednotkového množstva plynu so stecheometrickým množstvom kyslíku alebo vzduchu pri konštantnom tlaku a teploty, pričom všetky produkty spaľovania ochladené na východiskovú teplotu sú v plynnom stave okrem vody, ktorá skondenzuje.

Hodnoty spaľovacieho tepla sa uplatňujú predovšetkým v plynárenstve, predstavujú hraničné množstvo energie získateľné z jednotkového množstva plynu za predpokladu ochladenia spalín pod ich rosný bod. Tento predpoklad je splnený pri moderných kondenzačných plynových spotrebičov.

Pomer Qs/Qi je pri bežných plynoch hodnotou blízkou 1,11, tzn., že spaľovacie teplo je približne o 11 % vyššie ako výhrevnosť.

Aktuálne hodnoty výhrevnosti a spaľovacieho tepla

▲ Hore