Zvolený jazyk

SPP poradíme vám

Využite naše služby poradenstva, informujte sa u vašho manažéra predaja a získajte viac informácií.

Individuálna služba Energetické poradenstvo

V situáciách, kedy potrebujete riešiť konkrétne technické otázky ohľadom zemného plynu, zaujíma vás riešenie energetického problému ušité na mieru práve vám a zišla by sa vám konzultácia s odborníkom, máte k dispozícii službu technického Plynoporadenstva. Túto službu poskytujú technickí špecialisti SPP, ktorí disponujú aj osvedčením „Energetický audítor“. Pokiaľ máte o túto službu záujem, kontaktujte manažéra predaja zemného plynu, v kompetencii ktorého je aj vaša spoločnosť a požiadajte ho o sprostredkovanie tejto služby. Kontaktnú osobu SPP máte uvedenú na vašej Zmluve o dodávke plynu.

Viac o pravidlách poskytovania služby Energetické poradenstvo

Využitie plynu vo výrobnej technológii

Pre svoje vlastnosti je plyn využívanou surovinou v mnohých priemyselných oblastiach. Sklárstvo, potravinárstvo, chemický priemysel či poľnohospodárstvo – sa v súčasnosti bez plynu nezaobídu. Aká je perspektíva zemného plynu v týchto priemyselných oblastiach? A ako ho využívať v priemysle účinnejšie? Viac o využití plynu vo výrobnej technológii.

Možnosti úspor zemného plynu vo verejných budovách

Energetická náročnosť budov na Slovensku je vyššia ako v ostatných krajinách Európskej únie. Tento fakt je, bohužiaľ, dedičstvom z minulosti, kedy spotreba energie v budovách nebola dôležitá. Situácia sa však zmenila a úspora energie je témou, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna. Môžeme vám ukázať, ako znížiť tepelné straty práve vo vašej nehnuteľnosti ako ako čo najefektívnejšie využívať energiu zemného plynu.

Možnosti úspor energie v budovách škôl

Až 1/3 energie spotrebovávanej v školách nie je účelne využitá. A to v dnešnej situácii, kedy treba čo najviac znižovať prevádzkové náklady a väčšina škôl sa potýka s finančnými problémami, ktoré priamo ohrozujú ich základnú funkciu. Pritom veci mnohokrát nie je treba riešiť radikálne. Stačí niekoľko citlivých zmien v prevádzke školy, drobné zmeny v správaní žiakov aj zamestnancov, zopár úprav zameraných na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy – a škola môže ušetriť až 30% energie.

Možnosti úspor energie v nemocniciach a kúpeľoch

Nepretržitá celoročná prevádzka nemocníc, nevyhnutnosť vykurovať interiéry budov na vyššie teploty, zvýšená spotreba teplej vody – to všetko spôsobuje, že nemocnice a kúpele patria k najnáročnejším odberateľom energie. Nemusí to však znamenať, že patria aj tým najmenej efektívnym. Je veľa možností, ako môžu ušetriť energiu, a tým aj financie zo svojich obmedzených rozpočtov.

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla - kogenerácia

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, čiže kogenerácia, je na Slovensku málo využívaný spôsob použitia zemného plynu. Pritom je táto technológia jedným z významných nástrojov, ako znižovať náklady na energie v priemyselných odvetviach, v sektore služieb, ale aj v nemocniciach, liečebných zariadeniach a sanatóriách.

Progresívne vykurovacie systémy

Pretože platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú netreba vyrobiť, pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako voľbou vhodného vykurovacieho systému ušetriť energiu a znížiť svoje prevádzkové náklady. Progresívne vykurovacie systémy sú navyše aj ekologickejšie.

Znižovanie spotreby energie na vykurovanie budov dodatočným zatepľovaním

Zatepľovanie starších budov má veľký význam pri dosahovaní energetickej úspory. Znižovaním tepelných strát budov sa totiž znižuje spotreba energie na zabezpečenie tepelnej pohody, a tým dochádza k nemalej úspore prevádzkových nákladov.

Energetický audit

Pojem, s ktorým sa v poslednej dobe stretávame stále častejšie, je „energetický audit“. K čomu slúži a ako môže byť energetický audit účelný pre potreby vlastníkov, správcov či prevádzkovateľov energetických zariadení a predovšetkým - ku znižovaniu spotreby energie.

▲ Hore