Zvolený jazyk

Pozor na neférové ponuky

Nepodpíšte nevýhodnú zmluvu na dodávku plynu či elektriny na základe neférovej ponuky.

7 rád, ako sa vyhnúť podpisu nevýhodnej zmluvy:

 1. Dokumenty si pozorne prečítajte a všetky informácie si preverte.
  Pri podpise zmluvy skontrolujte, či zmluva obsahuje tie isté cenové zložky ako obsahovala ponuka. Počas dodávky plynu si skontrolujte, či aj samotná faktúra je v súlade so zmluvou.
 1. Jednotlivé zložky ceny aj zmluvné poplatky si preverte. Zdanlivo výhodná cena môže skrývať rôzne prekvapenia.
  Vyžiadajte si ponuku so všetkými tromi zložkami ceny (obchod, preprava, distribúcia) bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Požiadajte napríklad o uvedenie konkrétnej ceny za prepravu a distribúciu. Odvolanie sa dodávateľa na neurčitý cenník nestačí. Dajte si pozor, aby cena za distribúciu bola podľa platného cenníka distribúcie.
 1. Požadujte 24 hodinovú platnosť ponuky, prípadne si ju nechajte aktualizovať v deň vyhodnocovania. Dodávatelia si uplatňujú prirážku na poistenie proti negatívnemu vývoju na trhu pri ponukách s dlhodobou platnosťou.
 1. Porovnávajte ponuky vypracované k tomu istému dátumu. Ceny energií sa na trhu menia zo dňa na deň.
 1. Zvážte požiadavky na neobmedzenú toleranciu odberu, často takúto podmienku pre vaše podnikanie nepotrebujete. 
  Poraďte sa s vaším manažérom  predaja, aká tolerancia je postačujúca pre vaše zabezpečenie proti výkyvu spotreby spôsobenému počasím alebo technológiou. 
 1. Dôsledne nastavte podmienky súťaže vo verejnom obstarávaní na nákup energií.
  Pri ich nevhodnom nastavení vám hrozia zbytočné prirážky k cene. Pri nastavovaní súťažných podmienok vo verejnom obstarávaní/elektronickom trhovisku kontaktujte vášho manažéra predaja, ktorý vám pomôže s „technickou“ časťou súťažných podmienok. 
 1. Buďte opatrný pri účasti v hromadných aukciách organizovaných rôznymi aukčnými spoločnosťami. 
  Poplatky pre tieto spoločnosti môžu prevýšiť úsporu dosiahnutú v aukcii.

 

Ak pochybujete, či s vami dodávateľ energií jednal seriózne, neváhajte, a ozvite sa vášmu manažérovi predaja. Preverí, či ste dostali skutočne výhodnú ponuku na dodávku energií.

Ak ste už neférovú ponuku akceptovali a zmluvu na základe nej podpísali, môžete podľa zákona do 14  dní bez udania dôvodu odstúpiť.

▲ Hore