Zvolený jazyk

Ďalšie kontakty

Tu nájdete kontakty na sídlo spoločnosti, Nadáciu SPP, Galériu SPP, Slovenské plynárenské múzeum a EkoFond.


Ak ste zákazníkom SPP

a máte záujem o informácie týkajúce sa vašej zmluvy (preddavkové platby, odpočet spotreby, faktúrácia, reklamácie a pod.) alebo máte záujem o informácie o dodávke elektriny, plynu a našich ďalších službách, využite, prosím,

Kontakty pre zákazníkov.

Sídlo spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Zobrazit na Google Maps
 

Kontakty

Tel.+ 421 2 6262 1111
spp@spp.sk

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B.

IČO: 35 815 256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802 (platné od 1. 1. 2014)

 

Nadácia SPP

Nadácia SPP

P.O. Box 147
810 00 Bratislava

Osobný kontakt na adrese:

Baštová 5
811 03 Bratislava
 
Zobrazit na Google Maps
 

Kontakty

Bea Majerníková, programová manažérka

Tel.+ 421 907 987 981
bea@nadaciaspp.sk
 
 

Galéria SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/c
825 11 Bratislava

 
 
Zobrazit na Google Maps
 

Kontakty

Tel.+ 421 2 6262 4242
galeria@spp.sk
 

Galéria SPP je otvorená: Pondelok - Piatok 11.00 - 18.00 h

 

Slovenské plynárenské múzeum

Slovenské plynárenské múzeum

Mlynské nivy 44/c
825 11 Bratislava

 
 
Zobrazit na Google Maps
 

Kontakty

Tel.+ 421 2 6262 4164
Tel.+ 421 911 704 489
muzeum@spp.sk
 

Slovenské plynárenské múzeum je otvorené:
Pondelok - Piatok 10.00 - 14.00 h. Vstup voľný. Návštevu si prosím dohodnite telefonicky alebo e-mailom najmenej tri dni vopred.

 

EkoFond

Korešpondenčná adresa:

Ekofond SPP, n.o.
Mlynské nivy 4924/44A
821 09 Bratislava – Ružinov

 
Zobrazit na Google Maps
 

Kontakty

Osobný kontakt po dohode na tel. číslach:

Tel.+ 421 2 6262 2031
Tel.+ 421 2 6262 2032
info@ekofondspp.sk

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE BRATISLAVA

Deň  
Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 13:00
Streda 11:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 13:00
▲ Hore