Zvolený jazyk

Iné rozhodnutia ÚRSO a informácie o KVET

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zverejňované SPP v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

Rozhodnutie ÚRSO o určení odmeny za činnosť výkupcu elektriny na rok 2022

Rozhodnutie ÚRSO za dodávku plynu v režime DPI od 01 01 2017

Rozhodnutie ÚRSO za dodávku plynu v režime DPI - predĺženie platnosti

Rozhodnutie ÚRSO za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie rokov 2017 az 2021_predlzenie platnosti

Rozhodnutie ÚRSO schvaľujúce pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na obdobie rokov 2017 až 2021 - predĺženie platnosti

Údaje o výrobe tepla vysokoúčinnou kombinovanou výrobou

Rozhodnutie ÚRSO schvaľujúce pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na obdobie rokov 2017 až 2021

Rozhodnutie ÚRSO za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie rokov 2017 az 2021

Rozhodnutie ÚRSO schvaľujúce pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na rok 2016

Rozhodnutie ÚRSO schvaľujúce pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na rok 2015

Rozhodnutie ÚRSO za výrobu, distribúciu a dodávku tepla pre SPP na rok 2014

Rozhodnutie ÚRSO o zmene pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na rok 2014

Rozhodnutie ÚRSO schvaľujúce pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na rok 2014

Rozhodnutie URSO za výrobu, distribúciu a dodávku tepla pre SPP na rok 2013

Rozhodnutie ÚRSO o zmene pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na rok 2013

Rozhodnutie URSO schvaľujúce pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku pre SPP na rok 2013

▲ Hore