V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Kariéra

Staňte sa súčasťou SPP
a pridáte sa tak k najatraktívnejšiemu zamestnávateľovi  v kategórii obchod.
Zúročte svoju energiu a rozbehnite
kariéru na plný plyn.

 

 

 

Kariéra

... na ľudoch záleží ...

Staňte sa súčasťou SPP a pridáte sa tak k najatraktívnejšiemu zamestnávateľovi  v kategórii obchod. Zúročte svoju energiu a rozbehnite kariéru na plný plyn.

Voľné pracovné miesta

Inovatívnosť, energickosť, angažovanosť a lojalita. Schopnosti, ktoré očakávame od kolegov, partnerov, no najmä od seba. Chceme byť najlepší, a preto sa tými najlepšími aj obklopujeme.

Nechýba vám odvaha a vytrvalosť? Túžite sa neustále rozvíjať a odborne rásť? Práve to hľadáme – profesionalitu. Vďaka nej sme najväčší dodávateľ energií na Slovensku. 

Okrem skúseností a vyššie spomínaných predpokladov je pre nás dôležitý aj súlad vašich hodnôt s našou firemnou kultúrou.

Pozrite si naše aktuálne pracovné ponuky.

 

  Výberový proces    Naše odporúčania  

Benefity

Dobre vieme, že len spokojní a motivovaní zamestnanci sú zdrojom úspechu. Preto im vytvárame férové a priateľské pracovné prostredie. Podmienky pre zladenie pracovného a rodinného života sú pre našich zamestnancov samozrejmosťou.

Tu je ukážka niekoľkých benefitov z našej ponuky:

 • Dovolenka navyše
 • Flexibilný pracovný čas
 • Sick days a voľná nad rámec zákonníka práce
 • Priepustka štyri hodiny mesačne na vybavenie súkromných a rodinných záležitostí
 • Kafetéria benefitov – príspevky na podporu bývania, dovolenky s rodinnými príslušníkmi, podpora aktivít detí zamestnancov, školné pre nezaopatrené deti v školských a predškolských zariadeniach, zdravotný úkon/zdravotná pomôcka/očkovanie ...
 • Masáže a rehabilitačný pracovník na pracovisku v Bratislave
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Firemné akcie a aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov (napr. Anjelské Vianoce, Firemné hry)
 • Dni zdravia (bezplatné prednášky a testovanie zdravia priamo na pracovisku)
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odborné vzdelávanie, účasť na konferenciách a rozvojové programy pre zamestnancov
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Odmeny pri pracovných jubileách a odchodné pri odchode na dôchodok
 • Škôlka a jasle pre deti zamestnancov v Bratislave
 • Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnanca
 • Plynárenský športový klub
 • Stravovacie poukážky v hodnote 4,20 € (príspevok je 55% z tejto hodnoty) + príspevok na stravu zo sociálneho fondu vo výške 0,60€ na každú stravovaciu poukážku. V Bratislave máme vlastnú jedáleň a príspevky v nej sú rovnaké.

 

Pomoc od nás dostávajú aj zamestnanci, kolegovia a priatelia v ich ťažkých životných situáciách. Máme zriadený neinvestičný fond, Plynárenskú pokladňu, kde je možné darovať 2% dane a vyzbierané prostriedky sú poskytované ako sociálna výpomoc pre zamestnancov alebo ich rodiny.

Prostredníctvom rozvojových programov vytvárame priestor pre talentovaných zamestnancov (High Potentials) aj pre absolventov vysokých škôl (Graduates).

V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou a Slovenským červeným krížom organizujeme dobrovoľný odber krvi priamo na pracovisku.

V rámci projektu Umelci medzi nami ponúkame našim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom priestor na prezentáciu ich umeleckej tvorby. Pravidelne organizujeme výstavy obrazov, fotografií či iných umeleckých predmetov v priestoroch Malej galérie SPP v Bratislave.

Ocenenia

Dôkazom nášho profesionálneho prístupu, férovosti, spoločenskej zodpovednosti, ale aj pomoci ľuďom v zložitej situácii, je získanie viacerých ocenení.

V súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme v roku 2016, v kategórii podpory zosúladenia rodinného a pracovného života, získali 1. miesto.

Slovenská obchodná a priemyselná komora nám v roku 2015 udelila Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Tri ročníky po sebe sme získali ocenenie Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu.

Náš zodpovedný prístup k podnikaniu a pomoc tým, ktorí to potrebujú, sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Už dlhé roky patrí SPP medzi najväčšie a najvýznamnejšie filantropické subjekty na Slovensku. Osem rokov po sebe sme si držali prvenstvo ako TOP firemný filantrop.

V roku 2015 sme získali 2. miesto v kategórii Strategické riešenia za projekt Keď všetci zamestnanci predávajú v prestížnej súťaži AICO Grand Prix, týkajúcej sa najlepších projektov internej komunikácie.

Certifikačný orgán 3EC v júni 2015 potvrdil, že systém manažérstva kvality SPP spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2008 pre predaj plynu a elektriny a tiež, že systém environmentálneho manažérstva SPP spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 14001:2004.

▲ Hore