Zvolený jazyk

Výberový proces

Čo sa deje s vašim životopisom, keď sa prihlásite

„Po odoslaní životopisu prebieha výber uchádzačov. Kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá, sú pozvaní na osobný pohovor alebo na prvé kolo výberového konania.“

—  
Lucia Gallová
HR konzultant

Osobný pohovor prebieha za účasti zamestnanca ľudských zdrojov a potenciálneho nadriadeného, príp. aj potenciálnych kolegov.

V prípade viac kolového výberového konania sú uchádzači pozvaní na prvé kolo, ktorého súčasťou môže byť test z anglického jazyka, matematiky, riešenie modelových situácií či rôzne logické úlohy. V prípade úspešného prvého kola je uchádzač pozvaný do ďalšieho kola, ktorým je osobný pohovor.

O výsledku výberového konania NIKDY nezabudneme uchádzačov informovať písomne alebo telefonicky.

▲ Hore