V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Kódex správania SPP

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodržiava všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie štandardy vzťahujúce sa na riadenie a kontrolu spoločnosti. Spoločnosť očakáva dodržiavanie štandardov etického a čestného podnikania aj od svojich obchodných partnerov a netoleruje žiadne formy korupcie, resp. iné porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť prijala Kódex správania SPP, ktorý je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania jej zamestnancov, v ktorých sa  odzrkadľujú základné hodnoty spoločnosti. Kódex správania SPP je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Uplatňovanie princípov definovaných v Kódexe správania SPP a hodnôt spoločnosti zamestnancami je neoddeliteľnou súčasťou transparentného výkonu obchodnej činnosti spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalšími relevantnými normami a štandardmi a jej korporátnej spoločenskej zodpovednosti. Kódex správania SPP stanovuje, okrem iného, aj pravidlá vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a štátnymi a verejnými inštitúciami. Spätnú väzbu o dodržiavaní princípov stanovených Kódexom správania SPP, ako aj podnety zamestnancov týkajúce sa  protispoločenskej činnosti, zabezpečuje ombudsman pre zamestnancov SPP. 

Kódex správania spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (vo formáte PDF)

Hodnoty SPP

▲ Hore