V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

Implementácia Kódexu správy a riadenia spoločnosti

V roku 2019 SPP dosiahol výrazný pokrok v oblasti nastavenia pravidiel corporate governance pre správu podnikov s majetkovou účasťou štátu, ktorými chce v súlade s odporúčaniami OECD podporiť transparentnosť a zodpovednosť pri správe podnikov. V spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou boli v SPP a jeho 100 % dcérskych spoločnostiach vykonané analýzy štruktúry, postupov a manažérskych systémov v oblasti správy a riadenia spoločností a následne ich porovnanie s požiadavkami OECD. Napriek zisteniam, že SPP v mnohých oblastiach dlhodobo spĺňa nastavené kritériá, bolo identifikovaných 23 oblastí s potenciálom zlepšenia. Predstavenstvo spoločnosti v tejto súvislosti schválilo okamžitú implementáciu konkrétnych akčných krokov, pričom u významnej časti z nich bola začatá realizácia už do konca roka 2019. Splnenie zvyšnej časti úloh definujú presne stanovené termíny a spôsoby realizácie. 

SPP sa plne stotožňuje a postupuje v súlade s navrhovaným Kódexom správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. 

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad navrhovaného Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku.

▲ Hore