V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Médiá, tlačové správy

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP

 

 

Tlačové správy

10. 01. 2022

SPP zabezpečí dodávku plynu aj zákazníkom, ktorí nestihli počas režimu DPI podpísať zmluvu

SPP ubezpečuje všetkých dotknutých odberateľov plynu, že aj po skončení režimu dodávateľa poslednej inštancie 8. januára 2022, zabezpečí dodávku plynu bez akéhokoľvek prerušenia všetkým zákazníkom, ktorí zatiaľ nestihli podpísať zmluvu na dodávku plynu v štandardnom režime.

13. 12. 2021

SPP a Brantner budú v Nových Zámkoch ekologicky spracúvať odpad a vyrábať z neho biometán

Vedenie mesta Nové Zámky a spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort dnes predstavili zámer environmentálne udržateľnejšieho a inovatívneho spracovania komunálneho odpadu. Do roku 2023 má v meste vzniknúť Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ako jeden zo vzorových projektov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Unikátna technológia premení odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost. CEBZ stojí z pohľadu inovatívnosti a využívania najmodernejších technologických riešení, na vrchole pomyselného rebríčka možností, ktoré sú pri spracovaní odpadu k dispozícii. Ide o environmentálne najprijateľnejšie riešenie súčasnosti.

19. 11. 2021

Nadácia SPP podporí inovatívne vzdelávanie takmer 14 000 detí, pedagógov a dobrovoľníkov

Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu „SPPravmeTo“ podporí tento rok 100 projektov, ktoré prinášajú inovatívne a kreatívne metódy vzdelávania detí v rôznych častiach Slovenska. Suma 110 000 eur bola prerozdelená medzi úspešných žiadateľov z radov základných a stredných škôl, umeleckých škôl a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi týchto vzdelávacích inštitúcií. „V rámci grantu spájame tento rok ideovo obrovskú komunitu, spolu až 13 808 ľudí. Zatiaľ čo Nadácia SPP je finančným garantom, veríme, že 911 zapojených pedagógov a 1978 dobrovoľníkov, budú zasa odbornými garantmi toho, že projekty podporujúce osobnostný, ale i sociálny rozvoj detí a mládeže, ktoré sú úzko spojené s osvojením si kritického myslenia a zvládania rôznych životných situácií, budú úspešne zrealizované,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

16. 11. 2021

SPP bude aj v roku 2022 výkupcom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) za oficiálneho výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) pre celé územie Slovenska od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. SPP tak bude aj naďalej poskytovať služby pre takmer 3 000 výrobcov elektriny z OZE.

03. 11. 2021

Nadácia SPP prerozdelila ľuďom so zdravotným znevýhodnením dvojnásobok plánovanej podpory

Nadácia SPP prerozdelila v októbri v rámci grantového programu „O krok vpred“ spolu 120 000 eur na realizáciu 158-ich projektov, ktoré pomôžu ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o dvojnásobok pôvodne vyčlenenej sumy.

02. 11. 2021

Žiarivá a tajomná RETROSPEKTÍVA Roberta Polanského v Galérii SPP

Kontrastné, výbušné a zároveň harmonicky vyvážené sú diela Roberta Polanského, ktoré aktuálne prináša Galéria SPP širokej verejnosti v rámci novej výstavy „RETROSPEKTÍVA“. Kontrastné, pretože vystavené diela prinášajú vnímanie priestoru nekonečna a detailu vzájomne sa rozvíjajúcich v jednotlivých špecifických motívoch. Výbušné, žiarivým využitím farieb v rámci rôznych výtvarných techník, nevynímajúc akryl, digital art, či grafický dizajn. A harmonicky vyvážené v subjektívnom zachytení prežívania duchovnej a materiálnej podstaty bytia, čím konceptuálne umenie Polanského kontrastuje s trhovým a skomercializovaným umením dneška a ponúka vzhľad do umelcovho myšlienkového procesu.

▲ Hore