V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

O víťazoch programu SPPoločne opäť rozhodne verejné online hlasovanie

12. 09. 2016

Bratislava, 12. september 2016 – Verejnoprospešný program SPPoločne spúšťa dnes ráno svoju druhú fázu – online hlasovanie. Medzi projekty, ktoré získajú najviac hlasov verejnosti, SPP spolu s Nadáciou SPP rozdelí až 200 tisíc eur. Obľúbené projekty môže verejnosť podporiť svojimi hlasmi až do 3. októbra na stránke www.sppolocne.sk.

Porota zložená z odborníkov vybrala 240 najlepších projektov, ktoré boli prihlásené do 5. ročníka programu SPPoločne. Cieľom každého jedného je rozvoj slovenských regiónov alebo zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Tridsať projektov, ktoré získajú najviac hlasov, bude podporených sumou 3 – 6 tisíc eur. Navyše mimoriadne zaujímavé projekty získajú bonusové ceny. Výsledky hlasovania budú zverejnené počas prvého októbrového týždňa na www.sppolocne.sk, pričom každý jednotlivec môže odovzdať až tri hlasy. Hlasovať za vybrané projekty môže verejnosť od dnešného rána.

„Tento rok sme v projekte uviedli niekoľko noviniek, čo sa ukazuje ako dobré rozhodnutie. Spustením responzívneho webu sme sa priblížili mladej generácii, aby mohla hlasovať pomocou mobilných telefónov a tabletov, vysvetľuje Ľubica Oreská, programová manažérka programu SPPoločne a dodáva: „Pripravili sme aj ďalšie novinky, kvôli lepšej transparentnosti celého programu sme nastavili platnosť hlasovacieho SMS kódu iba na 24 hodín a skrátili samotné hlasovanie o 1 týždeň. Veríme, že finančnú dotáciu získajú tie najlepšie projekty. Držíme súťažiacim palce.“

Zlepšime SPPoločne Slovensko

Súbežne s hlasovaním v programe SPPoločne je pre všetkých hlasujúcich pripravená súťaž o wellness pobyt. Stačí, ak si hlasujúci vypočíta výšku svojej úspory energií vďaka SPP a to prostredníctvom  www.sppolocne.sk. Hlasujúci môžu vyhrať 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá dostala nový šat vďaka finančnej podpore SPP a Nadácie SPP v grantovom programe Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Žrebovanie výhercov sa uskutoční elektronicky, každý utorok v troch žrebovacích kolách. Mená šiestich výhercov bude SPP priebežne uverejňovať na www.sppolocne.sk a Facebookovej stránke SPPoločne, od 20. septembra do 14. októbra 2016.

SPPoločne v číslach

Doteraz program SPPoločne podporil už 167 projektov, ktoré celkovo získali 1 040 000 eur. Projekty v kategórii „SPPoločne pre ľudí“ zlepšujú v regiónoch oblasť kultúry či športu a tie v kategórii „SPPoločne pre domovinu“ rozvíjajú ekologické vzdelávanie alebo zveľaďujú životné prostredie Slovenska. Na západnom, strednom aj východnom Slovensku bude odmenených vždy po 10 projektov, z toho 5 v každej kategórii. Viac o celom programe SPPoločne a popis jednotlivých projektov je zverejnený na stránke www.sppolocne.sk.

Príloha 1 – Inšpirácia pre uchádzačov alebo hlasujúcich

Ako získať dostatočný počet hlasov?

Predkladatelia súťažných projektov často zápasia s nedostatkom vyzbieraných hlasov. Pri tejto činnosti by mali popustiť uzdu svojej fantázii a zároveň sa inšpirovať zaujímavými príbehmi rôznych neziskových organizácií či miest alebo obcí. „Najradšej by sme finančne podporili všetkých 240 projektov, ale to, z pochopiteľných príčin, nie je možné. Nech už si predkladatelia vyberú akýkoľvek spôsob získavania hlasov veríme, že práve ten ich projekt bude úspešný a získa dotáciu,“ dodáva Ľ. Oreská, manažérka programu SPPoločne.

Nezisková organizácia výška podpory: 3 354 €

„Hlasy sme získavali cez priateľov, rodičov, návštevníkov centra voľného času a ich rodinných príslušníkov. V meste nás podporili nielen obyvatelia, ale aj všetky organizácie, s ktorými spolupracujeme. Výzvu sme šírili osobne, telefonicky, výzvami na Facebooku, mailom, našou webovou stránkou ako aj webovou stránkou mesta. Mali sme aj guláš párty.“

Nezisková organizácia výška podpory: 6 000 €

„Hlasovanie sa stalo našou spoločnou výzvou v celom tíme na celý čas hlasovania. Koordinoval ho jeden z našich zamestnancov, ktorí reagoval na aktuálny stav ostatných projektov, motivoval nás i našich dobrovoľníkov k zbieraniu hlasov. Každý využíval svoje kontakty a prostredie, v ktorom sa pohybuje na to, aby informoval o projekte a hlasovaní. To sa nám zároveň osvedčilo ako najefektívnejší spôsob.“

Mestská časť výška podpory: 6 000 €

„Navštívili sme školy sídliace v mestskej časti, klub dôchodcov a informovali sme ich o projekte. Mestská časť zorganizovala aj akciu pre rodiny, kde miestni poslanci pomáhali získavať hlasy. Výzva na hlasovanie bola zverejnená na oficiálnej stránke mestskej časti, Facebookovej stránke mestskej časti a taktiež v občasníku.“

Obec výška podpory: 4 800 €

„Po obci boli vyvesené plagáty o hlasovaní a tiež sme vyhlásili výzvu v obecnom rozhlase. Víkend pred ukončením hlasovania sme boli každý deň minimálne 1 hodinu pri obecnom úrade s vlastným notebookom a ľudia, ktorí nemajú doma internet, prišli k obecnému úradu aj s mobilmi a hlasovali sme za nich priamo na mieste.“

Stredná odborná škola výška podpory: 5 550 €

„Výzva na hlasovanie bola zverejnená v miestnych novinách a vyhlásená v mestskom rozhlase. Prístup priamo na stránku SPPoločne bol umožnený cez webovú stránku školy a mesta. V priebehu hlasovania sme mali na škole viaceré akcie, počas ktorých sme zúčastneným objasnili zámer projektu a poprosili ich o hlasovanie.“

Základná škola v meste výška podpory: 3 890 €

„Pripravili sme pre všetkých žiakov školy a ich rodinných príslušníkov letáčiky o projekte, výzvu sme zverejnili na web stránkach školy a mesta. Oslovili sme všetky miestne školy, aby nás podporili v hlasovaní. Pripravili sme 31. ročník školskej športovej akcie, kde sme mali svoj stánok s informáciami o projekte (plagáty). Rodičia, príbuzní a známi mali možnosť prostredníctvom školských tabletov hlasovať počas akcie. Oslovili sme všetkých rodičov na plenárnom zasadnutí rodičov, aby podporili náš projekt a rodičia oslovovali aj ďalších známych pre túto skvelú myšlienku.“

Viac informácií nájdete na stránke www.sppolocne.sk.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií  na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. SPP dodáva elektrinu už viac ako stodvadsať tisíc zákazníkom. Celkovo SPP zabezpečuje spoľahlivé dodávky energií a ďalších energetických služieb pre viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Za dodržiavanie etických princípov pri podnikaní získal SPP v roku 2016 Veľkú cenu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Nadácia SPP je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitnenie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Svoju Víziu nadácie napĺňa poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky podpory sú verejne dostupné.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore