V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Prihláste svoj projekt do nového grantového programu SPPravmeTo

19. 04. 2018

Bratislava, 19. apríl 2018 – SPP a Nadácia SPP dnes spustili nový grantový program SPPravmeTo. Školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby, neziskové organizácie, ale aj mestá či obce môžu predkladať projekty zamerané na skvalitnenie využívania času detí a mladých ľudí. Jeden projekt môže získať podporu až do výšky 1 500 eur. O víťazoch rozhodne odborná hodnotiaca komisia. Projekty je možné prihlásiť do 10. mája 2018 na stránke www.nadaciaspp.sk.

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo je pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. „Keďže Nadácia SPP si pripomína 15 rokov svojej činnosti, rozhodli sme sa pri tejto príležitosti podporiť zaujímavé verejnoprospešné aktivity pre deti a mladých ľudí na Slovensku v novom grantovom programe. Nadácia SPP verí v hodnotu jedinečnosti každého človeka, a preto hľadáme zaujímavé, kreatívne a inovatívne projekty pre deti a mládež, ktoré podporia vývin a rozvoj mladých osobností,“ povedal Ondrej Šebesta, správca Nadácie SPP.

Prihlasovanie projektov sa uskutoční od 19. apríla do 10. mája 2018.

Posielať projekty môžu len nepodnikateľské právnické osoby ako napríklad mimovládne organizácie, občianske združenia, školy, kluby, kultúrne inštitúcie, športové zariadenia či obce a mestá. Každý môže prihlásiť maximálne 1 projekt vyplnením elektronického formulára so splnenými špecifickými podmienkami programu, ktoré sú priamo na webovej stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/. Jeden projekt môže byť podporený sumou vo výške od 800 eur do 1 500 eur, pričom celkovo sa medzi projekty rozdelí suma 40 000 eur.

Odborná hodnotiaca komisia vyberie najlepšie projekty, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.nadaciaspp.sk.

Viac informácií nájdete na stránke www.nadaciaspp.sk.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo využíva spoľahlivé dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o., ktorá na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 9 verejných plniacich staníc, podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje prostredníctvom EkoFondu, n. f. a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Kontakt: e-mail: press@spp.sk

Nadácia SPP je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitnenie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Svoju Víziu nadácie napĺňa poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky podpory sú verejne dostupné. V roku 2017 nadácia získala od Asociácie firemných nadácií a fondov (ASFIN) certifikát transparentnosti.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore