V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Zákazník je vždy na prvom mieste

21. 10. 2019

Bratislava, 21. október 2019 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) prináša zákazníkom možnosť využívať svoje služby aj prostredníctvom tzv. Door to Door predaja. Ide o osobný predaj energií zabezpečovaný prostredníctvom externých partnerov. Potenciálnym zákazníkom služba umožňuje rozhodovať sa v teple domova, bez nutnosti navštíviť zákaznícke centrum. 

Door to Door služby sú tradičným a legitímnym spôsobom oslovovania nových zákazníkov a to formou priameho osobného kontaktu potenciálneho zákazníka zo strany externého zmluvného predajcu. Práca v teréne, s ľuďmi a pre ľudí, so sebou nesie vždy výzvy v podobe riešení potenciálnych individuálnych zlyhaní. Táto skutočnosť si preto vyžaduje jasné a striktné nastavenie férových pravidiel tak, aby boli dodržané nielen všetky zákonné pravidlá, ale aby sa predajcovia riadili prioritne základným pravidlom „zákazník na prvom mieste“.

SPP ako spoločensky zodpovedná spoločnosť veľmi citlivo vníma všetky „pre a proti“, ktoré sa s uvedenou službou spájajú a považuje ich za výzvu ako robiť veci lepšie. Sme presvedčení, že práve vďaka zabezpečeniu rýchlej spätnej väzby a úzkej spolupráci so zákazníkmi, ako i širokou verejnosťou je možné flexibilne odstraňovať prípadné nedostatky, ktoré sa spájajú so zavedením každej služby postavenej na individuálnom prístupe.

SPP vytvoril účinný systém viacstupňovej internej a externej kontroly a zaviedol striktné pravidlá uvedenej formy predaja. Základom je zabezpečenie jednoznačnej identifikácie školených certifikovaných predajcov pri kontakte so zákazníkom prostredníctvom preukazov s uvedením loga spoločnosti SPP a jednoznačnej identifikácie predajcu. Každý oslovený si tak môže jednoducho overiť totožnosť predajcu prostredníctvom Zákazníckej linky SPP 0850 111 363.

Zároveň, každý zazmluvnený zákazník je najneskôr do 72 hodín po podpise zmluvy kontaktovaný našou Zákazníckou linkou, aby sme sa uistili, že predajcovia  postupovali v súlade so stanovenými pravidlami predaja. V prípade, ak zmluva nebola uzatvorená v zmysle férových pravidiel, zákazník má možnosť v zákonnej lehote od zmluvy odstúpiť. Paralelne sú zo strany spoločnosti realizované prísne sankcie voči konkrétnemu predajcovi. SPP je v tomto smere pripravený, pri preukázaní konkrétnych pochybení zo strany partnera, využiť všetky zmluvne definované právne možnosti ukončenia spolupráce a sankcionovania preukázateľných pochybení na strane predajcu. 

V prípade, ak majú odberatelia pocit, že sa k nim niektorý dodávateľ správal nekorektne alebo dostali neúplné či zavádzajúce informácie, môžu sa, bez ohľadu na to, či sú zákazníkmi SPP, obrátiť aj na Férovú linku SPP na bezplatnom čísle 0800 126 076.

Zákazníci by sa mali o prípadnej zmene dodávateľa plynu rozhodnúť informovaní, teda mali by poznať všetky výhody, práva  a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Rady pre zákazníkov:

  • Overte si totožnosť osoby, ktorá sa s vami skontaktuje. Neponáhľajte sa. Požiadajte o čas na zváženie ponuky a využite ho na overenie informácií a zodpovedanie vašich prípadných otázok.
  • Ponuku žiadajte predložiť písomne, najlepšie na hlavičkovom papieri spoločnosti. Dobre si prečítajte obchodné podmienky a nezabudnite ani na malé písmenká a texty pod čiarou.
  • Nenechajte sa zlákať zdanlivo výhodnou cenou. Predloženú ponuku si dôkladne prečítajte. Preverte si všetky produkty, služby, jednotlivé zložky ceny, poplatky, obchodné podmienky. Overte si, či v zmluve nie sú zohľadnené aj ďalšie poplatky za uzatvorenie alebo sankcie za predčasné ukončenie zmluvy.
  • Dajte si pozor na skryté poplatky. Pri posúdení cenovej ponuky sa pred podpisom novej zmluvy obráťte aj na svojho súčasného dodávateľa.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní od dátumu jej podpisu.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo využíva spoľahlivé dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o., ktorá na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 9 verejných plniacich staníc, podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje prostredníctvom EkoFondu, n. f. a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore