V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Zelená energia a energetická efektívnosť sú strategické priority SPP

24. 10. 2019

Bratislava, 24. október 2019 – S počtom viac než 1,3 milióna zákazníkov je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) lídrom na slovenskom trhu s energiami. Spoločnosti sa v uplynulých dvoch rokoch podarilo medziročne zvýšiť celkový trhový podiel v dodávke plynu. Od roku 2012 sa zároveň úspešne etablovala aj na trhu dodávok elektriny a ponúka dve energie pod jednou strechou. V roku 2018, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bol SPP prvou voľbou pre zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre zmenu dodávateľa elektriny. To znamená, že odberatelia, ktorí v minulom roku menili dodávateľa elektriny sa najčastejšie rozhodli pre SPP. Celkovo dnes spoločnosť dodáva elektrinu do približne 200 000 odberných miest. Z pohľadu počtu zákazníkov je tak najväčším novým dodávateľom elektriny na Slovensku.

SPP – multikomoditná spoločnosť

Byť trhovým lídrom SPP vníma ako veľkú zodpovednosť, ktorá je však zároveň spojená s pozitívnou možnosťou prihlásiť sa k témam, ktoré sú z dlhodobého pohľadu strategické nielen pre samotnú spoločnosť, ale aj pre širokú verejnosť. Ako spoľahlivý dodávateľ plynu a elektrickej energie chce SPP rozvíjať a budovať spoločnosť aj ako významného hráča v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, ktoré považujeme za prostriedok k zlepšovaniu životného prostredia. Nová strategická vízia je úzko spojená s presadzovaním zelených, energeticky efektívnych riešení. A to nie na papieri, ale realizáciou konkrétnych krokov a opatrení v praxi.

Do kontextu dlhodobej vízie SPP aj ako poskytovateľa „zelenej energie“ na trhu preto plne zapadá nová úloha spoločnosti, ktorá vyplýva zo získaného inštitútu výkupcu energií z obnoviteľných zdrojov energií (OZE), či zo zdrojov s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET). Spoločnosť dlhodobo hľadá možnosti diverzifikácie svojho portfólia, aby sa z SPP stala multikomoditná spoločnosť, pôsobiaca v kompletnej škále produktov plynu a elektrickej energie. Úspechom v aukcii na výkupcu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a zdrojov kombinovanej energie a tepla sa SPP stáva významným hráčom nielen na poli obchodovania s plynom a s elektrickou energiou, ale aj na poli obchodovania so zelenou energiou.

Spoločnosť zároveň neustále rozširuje ponuku služieb a produktov, ktoré zákazníkom SPP garantujú nielen spoľahlivé a bezpečné dodávky energií, ale prinášajú im aj reálne úspory času, energií a v neposlednom rade aj peňazí. Súčasťou portfólia služieb je napríklad inšpekcia budov, energetické audity, poradenstvo pri čerpaní dotácií na OZE a ponuka komplexnej realizácie projektov inteligentných domácností SPP SMARTHOME, ktoré dokážu efektívne regulovať spotrebu tepla a svetla a zároveň chránia naše nehnuteľnosti pred prípadnými pohromami.

CNG, LNG a podpora zelených projektov

Okrem spoľahlivých dodávok plynu a elektriny SPP ďalej rozvíja aj projekty súvisiace so stlačeným zemným plynom (CNG) a skvapalneným zemným plynom (LNG) v doprave. V súčasnosti spoločnosť pokračuje v projekte FueLCNG, ktorého cieľom je výstavba štrnástich CNG čerpacích staníc hlavne pre osobnú, nákladnú a autobusovú dopravu a troch LNG čerpacích hlavne pre ťažkú automobilovú dopravu.

V oblasti napĺňania spoločenskej zodpovednosti a podpory zelenej energie pomáha spoločnosť realizovať projekty spojené s ochranou životného prostredia a efektívneho využívania energií prostredníctvom svojej Nadácie SPP a EkoFondu, n.f. Od r. 2007 podporil EkoFond zelené projekty celkovou sumu viac než 13 mil. eur. Napríklad len prostredníctvom podpory 116 projektov v rámci programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa podarilo dosiahnuť reálne úspory energie vo výške 9,458 GWh (34,05TJ). Celková čiastka nasmerovaná EkoFondom na realizáciu rôznych energetických opatrení v budovách bola na úrovni takmer 4,4 milióna EUR a ich výsledky pozitívne ovplyvnili viac ako 150 000 osôb.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore