V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Nadácia SPP a SPP odmenili víťazov 20. ročníka súťaže Mesiac detskej tvorby

28. 01. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 28. januára 2020 – Takmer 4 400 detí sa zapojilo do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby. Porota vyhlásila víťazov nádherných detských výtvarných prác v spoločnosti SPP. Súťaž organizuje občianske združenie Korytnačky v spolupráci s Nadáciou SPP, SPP a Slovenským paralympijským výborom. V poradí 20. jubilejný ročník súťaže so sebou priniesol množstvo prekvapení. Jedným z nich je Špeciálna cena za dlhoročné partnerstvo so školami. Cenu školám odovzdala manželka zosnulého profesora Karola Ondreičku, prvého predsedu poroty. Prítomných potešila najmä fotoprezentácia, ktorá sumarizovala uplynulých 20 rokov súťaže, ako aj kronika plná klenotov – hry pexeso, maľovanky, knižky, známky, fotografie, listy, diplomy či pozvánky. Deti si pochutili na  špeciálnej perníkovej torte. Najväčšou motiváciou súťažiacich v tomto ročníku bola možnosť zúčastniť sa paralympijských hier 2020 v Tokiu.

Celoslovenská výtvarná súťaž je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti.

Do súťaže sa zapojilo 306 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska. Témy a námety súťaže sa každý rok menia. V 20. ročníku mladí výtvarníci maľovali obrázky na päť výtvarných tém: V krajine drakov; Rozprávka: Ako išlo vajce na vandrovku, Červená čiapočka, Janko Hraško; Maskot na letné paralympijské hry v Tokiu  2020; Naša Zem a Slovenský plynárenský priemysel očami detí.

Obľúbená súťaž nesie meno významného slovenského výtvarníka, profesora Karola Ondreičku, ktorý odborne viedol celý projekt od jeho vzniku až do roku 2003. Počas dvadsaťročnej existencie súťaže hodnotila porota takmer 105 000 detských prác, ktoré vytvorili deti pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov.

Zloženie poroty:

prof. Dušan Kállay – predseda poroty, akademický maliar
Mgr. Helena Ondreičková – učiteľka výtvarnej výchovy
Mgr. Zuzana Katrušinová – predsedníčka občianskeho združenia Korytnačky
Mgr. of Art. Miroslav Regitko – výtvarník
doc. Mgr. Ľuboslav Paľo – výtvarník
Mgr. Lucia Capová – špecialista korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP

Z histórie súťaže:

V roku 1998 vyhlásila spoločnosť SPP spolu s občianskym združením Korytnačky a ďalšími spoluorganizátormi 1. ročník výtvarnej súťaže Mesiac detskej tvorby. Prvým predsedom súťaže bol akademický maliar, zosnulý profesor Karol Ondreička. Jeho nástupcom sa stal profesor Dušan Kállay, ktorý pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení. Jeho dielo obletelo takmer celý svet a s nadšením hodnotí práce detí a vyberá tie najkrajšie.

Od roku 2004 sa stalo tradíciou, že slovenských paralympionikov sprevádza do dejiska paralympijských hier vlastný maskot družstva, ktorý vzišiel práve zo súťaže Mesiac detskej tvorby. Na uplynulých úspešných zimných paralympijských hrách v Pjongčangu športovcov sprevádzal Lišiak Tom.

V prílohe nájdete Výsledkovú listinu 20. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby.


Cieľom občianskeho združenia Korytnačky (www.fifik.sk/zdruzenie-korytnacky) je voľné spoločenstvo detí, ktoré kladie dôraz na rozvoj pozitívnych etických hodnôt v detskej tvorivosti, výchovy k uplatňovaniu demokratických princípov, k súťaživosti, k zvyšovaniu vzdelanosti, k integrácii detí telesne a duševne postihnutých do zdravej detskej populácie. Združenie má vytvorenú základnú ideu v humanizme, realizovanú spolu s ďalšími pozitívnymi princípmi v detskom časopise Fifík. Poslaním je aj naučiť deti spolupatričnosti, schopnosti pomáhať slabšiemu. Symbolom združenia je korytnačka. Korytnačka je symbolom toho, že do združenia sa môžu zapojiť i deti, ktoré nezažili úspech v škole alebo v rýchlych športoch, ktoré nestačia držať krok s ostatnými. Cieľom je dať možnosť nájsť uspokojenie i deťom chorým, osamelým a postihnutým. Deti si symbol obľúbili a stotožnili sa s ním.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším a najvýznamnejším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje SPP aj prostredníctvom EkoFondu, n. f., Neziskovej organizácie EF a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Táto spoločnosť vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov. Zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Hlavnou víziou Nadácie je preto podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Taktiež dosahov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny.

Príloha

20. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby – Výsledková listina zo zasadnutia poroty zo dňa 21. novembra 2019:

Téma: V krajine drakov

1. miesto
Timko Klinko, 18 rokov
Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín

2. miesto
Richard Jankovič, 18 rokov
Spojená škola, Valova 40, Piešťany

3. miesto
Michal Tomko, 12 rokov
Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Téma: Rozprávka: Ako išlo vajce na vandrovku, Červená čiapočka, Janko Hraško

1. miesto
Denis Mirga, 10 rokov
Spojená škola, Partizánska 2, Poprad (Špeciálna základná škola)

2. miesto
Marcela Oláhová, 12 rokov
ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, Kostolná 16, Hontianske Moravce

3.miesto
Alexandra Kotlárová, 13 rokov
Spojená škola Nová 803, Dobšiná

Téma: Maskot na letné paralympijské hry v Tokiu 2020

1. miesto
Patrik Čerňan, 14 rokov
Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča – organizačná zložka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča

2. miesto
Matej Ďurina, 10 rokov
Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava – Karlova Ves

3. miesto
Frederika Bandová, 18 rokov
Spojená škola internátna, Červenova 42, Nitra

Téma: Naša Zem

1. miesto
Silvia Majerová, 14 rokov
Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča

2. miesto
Roman Kaleja, 16 rokov
Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča

3. miesto
Renáta Gáborová, 15 rokov
Špeciálna základná škola Vtáčkovce 2, Vtáčkovce

Téma:  Slovenský plynárenský priemysel očami detí

1. miesto
Dominik Martinisko,
Špeciálna ZŠ, Pivovarská 455/62, Ilava

2. miesto
Nikola Žigová, 15 rokov
Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik

3. miesto
Gábor Szántó, 7 rokov
Základná škola s materskou školou s VJM, Ipeľský Sokolec 332           

Cena predsedu poroty

Patrik Pecháček, 12 rokov
Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín

Cena SPP

Kristína Hazuchová, 16 rokov
Spojená škola pod Kalváriou 941, Topoľčany

Cena OZ Korytnačky

Zlata Rafaelová, 15 rokov
Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Cena časopisu Fifík

Anabelka Hlušíková, 5 rokov
Trstená na Ostrove 242

Špeciálna cena

Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce

Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník

Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik

 

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore