V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

SPP podporil vydanie interaktívnej zelenej knihy pre deti „JA A MOJE ZELENÉ JA“

09. 03. 2020

Bratislava, 9. marec 2020 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) pokračuje v unikátne vedenej edukačnej zelenej kampani, ktorú spojil s výzvou na prevzatie spoluzodpovednosti za trvalo udržateľný rozvoj planéty a ochranu životného prostredia. Po úspešnej prvej fáze projektu „Šetrime SPPolu planétu“, ktorá za jediný mesiac zaznamenala 11 miliónov videní, v rámci štyroch slovenských televízií, prináša SPP a EkoFond, v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), od 9. marca 2020 na trh netradičnú interaktívnu knihu nielen pre deti s názvom JA A MOJE ZELENÉ JA.

Kniha prináša zábavno-náučný príbeh školáka Jakuba, ktorý sa znenazdania stretne so svojím druhým „JA“. Je to chlapec, úplne rovnaký ako on, má však  zelené šaty, vlasy a ako postupne príbeh ukáže, aj zelené myšlienky. Spolu rozoberajú rôzne témy, ako napríklad: prečo je dôležité šetriť energiami, správať sa šetrne k nášmu životnému prostrediu, ako je to s autami jazdiacimi na plyn, ale aj to, prečo je dôležitá recyklácia a kam by mal putovať použitý olej, ako aj  mnohé ďalšie zaujímavé témy.

Hľadanie 100 samolepiek a QR kódy ako kľúč k ďalšej zábave a k úsporám CO2

Kniha sa v rukách detí stáva predmetom širokej zábavy. K jej naplneniu je určených 100 samolepiek. Ich postupné dopĺňanie a hľadanie bude aj súčasťou na to zriadenej online burzy. Okrem ich vlepovania k jednotlivým príbehom budú samolepky umožňovať tiež interaktívne prepojenie na online informácie. Malí aj veľkí čitatelia sa prostredníctvom načítania príslušných QR kódov dostanú k interaktívnemu bonusovému obsahu knihy, ktorá využíva rozšírenú realitu. Súčasťou projektu je aj samostatná internetová stránka www.mojezeleneja.sk. Okrem kvízov tam čitatelia nájdu námety ako môžu prispieť k úsporám CO2. Súčasťou web stránky je aj aplikácia zameraná na predsavzatia detí v tejto oblasti, ktorá prepočíta dopad jednotlivých predsavzatí na úspory emisií CO2 v kg/rok. Aplikácia tiež obsahuje počítadlo, ktoré bude uvádzať súčet úspor CO2 v kg/rok za predsavzatia všetkých detí, ktoré sa rozhodli realizovať jednotlivé predsavzatia.

Kniha bola vytvorená  pre deti od 7 do 12 rokov. Jej finálna podoba však nie je len pre deti. Je o každom z nás, pretože v každom z nás sa skrýva „Zelené JA“. Aké bude veľké, o tom sa rozhodujeme každý deň tým, čo robíme, čo nerobíme, ako sa správame k svojmu okoliu a životnému prostrediu. SPP je s počtom viac než 1,3 milióna zákazníkov lídrom na slovenskom trhu s energiami. A byť lídrom vnímame ako veľkú zodpovednosť, ale aj možnosť realizovať projekty s pozitívnym posolstvom a cieľmi. A táto kniha je knihou nielen s dobrým príbehom, ale aj jednoduchým návodom pre každého, komu sa dostane do rúk, ako môžeme šetriť našu planétu a zároveň plynule nadväzuje na zelené aktivity SPP.

Kniha  JA A MOJE ZELENÉ JA bude dostupná v sieti vyše 200 čerpacích staníc Slovnaft po celom Slovensku. K dispozícií budú tiež nálepky, ktoré umožnia deťom knihu vizuálne dotvárať. Zároveň, všetci, ktorí si knihu zakúpia a splnia stanovené podmienky, sa budú môcť zapojiť do veľkej súťaže o 10 elektrobicyklov. Žrebovanie bude v polovici mája 2020.

Cieľ SPP nie je zvyšovanie spotreby energií, ale naopak, jej šetrenie.

Spoločnosť SPP dlhodobo rozvíja zelené aktivity a neustále rozširuje ponuku zelených produktov a služieb pre zákazníkov. Okrem ponuky energoúverov a pomoci pri získavaní štátnej dotácie zariadenia OZE, je dnes SPP jediným garantom pri predaji zelenej elektriny vyrobenej výlučne na Slovensku. Ako  jediná spoločnosť na Slovensku disponuje inštitútom oficiálneho výkupcu energie z OZE a KVET a všetku vykúpenú elektrinu z OZE umiestňuje výlučne na slovenskom trhu, čím aktívne pomáha znižovať slovenskú uhlíkovú stopu.

S podobným názvom uviedla spoločnosť v uplynulých týždňoch na trh aj nový produkt Uhlíková stopka. Ten umožňuje zákazníkom SPP znížiť si vlastnú uhlíkovú stopu a zároveň aj spotrebu energií. Spoločnosť sa navyše zaväzuje vysadiť také množstvo stromov, ktoré vyváži produkciu CO2 vznikajúcu spotrebou elektriny alebo zemného plynu zo strany zákazníkov. SPP sa rovnako dlhodobo venuje aj otázke rozvoja ekomobility na Slovensku a to prostredníctvom projektov na podporu stlačeného zemného plynu CNG a skvapalneného zemného plynu LNG v osobnej a nákladnej doprave.

Okrem toho SPP prostredníctvom svojich troch nepodnikateľských subjektov – EkoFond, n.f., Nadácia SPP a Nezisková organizácia EF dlhodobo podporuje realizáciu projektov zameraných na ochranu životného prostredia a efektívneho využitia energie. Od r. 2007 podporil EkoFond zelené projekty celkovou sumu viac než 13 mil. eur. Napríklad len prostredníctvom podpory 116  projektov v rámci programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa podarilo dosiahnuť reálne úspory energie vo výške 9,458 GWh (34,05TJ). Celková čiastka nasmerovaná EkoFondom na realizáciu rôznych energetických opatrení v budovách bola na úrovni takmer 4,4 milióna EUR a ich výsledky pozitívne ovplyvnili viac ako 150 000 osôb.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore