V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

SPP spustil službu zdieľania elektrických skútrov BLINKEE.CITY

28. 05. 2020

Bratislava, 28. máj 2020 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) ponúka obyvateľom hlavného mesta ďalší atraktívny spôsob ekologickej dopravy. Umožňuje zdieľať e-skútre poháňané elektrinou z vlastných zdrojov SPP. Rozšírením možností zdieľaných služieb v oblasti ekologickej dopravy spoločnosť plynule nadväzuje na svoje zelené projekty, spojené s energetickou efektívnosťou, ochranou životného prostredia a znižovaním uhlíkovej stopy.

Partnerom a prevádzkovateľom služby je spoločnosť Blinkee.city SK, s.r.o. Už v úvodnej fáze testovacej prevádzky využilo registráciu prostredníctvom aplikácie Blinkee 3140 užívateľov, ktorí majú k dispozícii 61 elektrických skútrov. SPP plánuje postupne rozšíriť flotilu na 100 kusov, pričom spoločnosť je otvorená expanzii aj do ďalších miest Slovenska. 

Prenájom elektrického skútra je podmienený registráciou prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.blinkee.mobile

App Store https://apps.apple.com/us/app/blinkee-city/id1225700420

Každý, na mieru vyrábaný skúter, má výkon 3,1 kW a dosahuje max. rýchlosť 45 km/h. Záujemcovia preto musia disponovať tzv. „malým vodičákom“ skupiny AM. Mladiství vo veku od 15 – 18 rokov sú zároveň povinní pri registrácii doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Zdieľané elektrické skútre sú nielen ekologickou, ale aj cenovo dostupnou službou. Prenájom sa realizuje na tzv. minútovej báze. Cena štandardnej jazdy stojí 0,19 eur/1min. Služba rovnako počíta s možnosťou tzv. pauzy, počas ktorej skúter ostáva rezervovaný pre jeho aktuálneho užívateľa. V čase pauzy je účtovaných len 0,09 eur/1 min. Zdarma je prvých 15 minút rezervácie, ktoré sú určené na presun k vybranému skútru a prvá minúta jazdy, ktorá má slúžiť na otvorenie zadného boxu s príslušenstvom a prípadné zadanie adresy cieľa cesty do navigácie.

Zákazníci SPP si pri prenájme môžu zadaním unikátneho kódu uplatniť 10% zľavu. Spoločnosť sa spolu s partnerom služby rozhodla tiež touto cestou poďakovať aj zdravotníkom, ktorí chránili a chránia s maximálnym nasadením zdravie nás všetkých. Prvým päťdesiatim registrovaným lekárom, zdravotným sestrám, ďalšiemu zdravotníckemu personálu a študentom medicíny venovali 200 voľných minút jazdy.

Každý prenajímateľ sa pri prenájme elektrického skútra zaväzuje k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Jazda je povolená po celej Bratislave až po jej administratívne hranice a každý elektrický skúter je vybavený lokalizačným zariadením. Mimo definovanú zónu pohybu nájomca nevie ukončiť prenájom a sú mu ďalej účtované poplatky za prenájom. Zo strany dodávateľa služby sú tiež zabezpečované prísne hygienické opatrenia a všetky elektrické skútre sú pravidelne dezinfikované. Štandardnou výbavou elektrického skútra je prilba a jednorazová hygienická sieťka na vlasy.

Vzhľadom na skutočnosť, že SPP je už 9 rokov nielen spoľahlivým dodávateľom plynu, ale  rovnako aj stabilným dodávateľom elektrickej energie, batérie elektrických skútrov sú nabíjané priamo v areáli SPP. Elektrina na pohon je dodávaná z vlastného energetického zdroja, tzv. kogeneračnej jednotky. Kogeneračná jednotka vyrába okrem tepla a chladu aj elektrickú energiu. Bližšie informácie k projektu elektrických skútrov sú dostupné na stránke https://www.spp.sk/sk/domacnosti/produkty-a-sluzby/eskutre/.

Zelené projekty SPP

SPP sa dlhodobo a intenzívne venuje projektom podporujúcich ekomobilitu. Spoločnosť v súčasnosti realizuje projekt fueLCNG na podporu rozvoja potenciálu stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) tak v nákladnej, ako aj osobnej doprave.

Ako jediná spoločnosť na Slovensku SPP vykonáva činnosť oficiálneho výkupcu elektriny vyrobenej z OZE a KVET. Všetku takto vykúpenú elektrinu umiestňuje výlučne na slovenskom trhu, čím aktívne pomáha znižovať slovenskú uhlíkovú stopu.

Zníženie osobnej uhlíkovej stopy, ako aj spotreby energií SPP umožňuje aj svojim zákazníkom využitím produktu „Uhlíková stopka“. V rámci neho sa zároveň spoločnosť zaväzuje vysadiť také množstvo stromov, ktoré vyváži produkciu CO2 vznikajúcu spotrebou elektriny alebo zemného plynu zo strany zákazníkov, ktorí sa pre tento produkt rozhodnú.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším a najvýznamnejším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje SPP aj prostredníctvom EkoFondu, n. f., Neziskovej organizácie EF a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore