V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu športu detí a mládeže

09. 03. 2021

Bratislava, 9. marec 2021 – Športovanie je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Posilňuje našu imunitu, znižuje stres a v prípade detí podporuje zdravý vývoj tak v pohybovej, ako aj psychickej oblasti. Učí ich spoznávať vlastné možnosti, zvládať prekážky a dáva im možnosť tešiť sa z výhry a poučiť sa z prehry. Aj preto sa Nadácia SPP, ktorej zakladateľom je spoločnosť  Slovenský  plynárenský  priemysel,  a.s.  (SPP),  rozhodla  vyhlásiť  nový  grant „Športuj aj Ty!“ zameraný na rozvoj športových aktivít pre deti a mládež od 6 do 18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 6 do 26 rokov.

„Nadácia SPP je v rámci svojho nového grantového programu „Športuj aj Ty!“ pripravená prerozdeliť celkovo 90 000 eur na zaujímavé športové projekty. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur. Záujemcovia môžu svoje projekty zasielať našej nadácii od dnešného dňa, 9. marca, pričom uzávierka programu je 31. marca 2021“, uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Grantový program je určený pre záujemcov z radov športových klubov, telovýchovnej jednoty, mimovládnych organizácií, dobrovoľných hasičských zborov, centier voľného času, ale aj pre samosprávy, mestá a obce.

„Sme pripravení podporiť zmysluplné projekty spojené so zabezpečením športového vybavenia, materiálu, ale aj potrebného výstroja a pomôcok. Žiadatelia môžu zároveň prostredníctvom svojich projektov požiadať aj o úhradu nákladov spojených s odmenou pre dobrovoľníkov, preplatenie nákladov napríklad na rozhodcov, ale aj ďalší odborný personál viazaný na realizáciu konkrétneho športového podujatia,“ spresňuje správkyňa Nadácie SPP. Rovnako je možné uchádzať sa o grantovú podporu v súvislosti s možnosťou preplatenia cestovných a ubytovacích nákladov v rámci športových turnajov a pretekov, nákladov na občerstvenie a stravu na sústredeniach, či náklady na lekársky a hasičský dozor. „Jednotlivé projekty posúdime nielen z pohľadu ich realizovateľnosti a finančnej efektívnosti, ale aj z pohľadu splnenia cieľov grantu. V súčasnej dobe je ešte dôležitejšie, aby sme povzbudzovali deti a mládež k športovaniu a pomohli im rozvíjať športové zručnosti. Rovnako veríme, že peniaze z grantu pomôžu realizovať sa v tejto oblasti aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú často najväčší bojovníci, ktorí nás učia nevzdávať sa.“, uzatvára Eva Guliková.

Grantový program „Športuj aj Ty!“ nie je určený na úhradu nákladov spojených s režijnými nákladmi žiadateľov (napr. prenájmy, energie, mzdy), rekonštrukciu ihrísk, športových objektov, či zabezpečením tlače propagačných materiálov. Výzva na predkladanie projektov sa nevzťahuje na materské, základné a stredné školy, rodinné a materské centrá.

Projekty je možné predkladať do 31. marca 2021 len prostredníctvom elektronického formulára, ktorý
je pre žiadateľov prístupný na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Podrobnosti o tomto grantovom programe sú uvedené na webovej stránke  www.nadaciaspp.sk. Bližšie informácie a pomoc s realizáciou jednotlivých žiadostí získajú žiadatelia aj prostredníctvom emailu alebo telefonicky:

RNDr. Beáta Majerníková, PhD., bea@nadaciaspp.sk, 0907 987 981 (programová manažérka Nadácie SPP)
 
Mgr. Barbora Blahová, barbora.blahova@cpf.sk, 0918 548 598 (programová  asistentka  Nadácie SPP).

 

 

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore