V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu vzdelávania detí na Slovensku

06. 10. 2021

Nadácia SPP poskytne ešte tento rok celkovo 150 000 eur v rámci grantového programu „SPPravmeTo“ na podporu vzdelávacích aktivít a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu detí na Slovensku. Záujemcovia sa môžu uchádzať o maximálnu výšku podpory 1500 eur na jeden projekt, ktorý musí byť zrealizovaný do polovice júna 2022.

Náš grantový program „SPPravmeTo“ je určený pre školské zariadenia. U nás, v Nadácii SPP, sme presvedčení, že súčasná doba si vyžaduje stále inovatívnejšie formy vzdelávania, ktoré deti a mládež skutočne zaujmú a umožnia im nielen získavať informácie dôležité pre ich život, ale aj podporia ich vzájomné vzťahy a položia základy úprimného záujmu o to, v akom prostredí žijú a chcú žiť. A to sa spája aj s umením kriticky myslieť, vedieť vhodným spôsobom komunikovať svoje potreby a myslieť aj na potreby iných a zároveň hľadať správne riešenia zložitých situácií, ktoré ich v živote skôr či neskôr určite postretnú,“ hovorí bližšie o cieľoch projektu Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Grantový program je rozčlenený do štyroch oblastí: osobný a sociálny rozvoj, prezentačné a argumentačné zručnosti, kritické myslenie a kreativita a schopnosť riešiť rôzne situácie. Projekty môžu byť orientované tak na aktivity spojené so samotným vyučovacím procesom, ako aj mimo neho. „Privítame dobré nápady, ktoré budú spojené napríklad s vytváraním rôznych diskusných klubov, školských predstavení, divadiel, zavedením nových krúžkov, podporíme mladých filantropov, či dobrovoľníkov, ale aj aktivity spojené s pomocou druhým formou organizácie aukcií, jarmokov a pod. Je dôležité, aby sa mladí ľudia naučili, že práve oni môžu pozitívne ovplyvňovať dianie okolo seba, že môžu pomôcť sociálne znevýhodneným, zdravotne hendikepovaným, či zvieratám v útulkoch. Výber aktivít, ktoré môžu byť súčasťou projektov vhodných na čerpanie grantu je obrovský a veľa z nich umožňuje posilniť vzťahy nielen medzi samotnými žiakmi, ale aj vzťah žiaci – učitelia, žiaci – rodičia a žiaci – učitelia - rodičia,“ spresňuje Eva Guliková.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať školské zariadenia ako sú základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy (štátne aj súkromné), ale aj obce a mestá, ktoré však predkladajú projekty len v prípade, ak sú zriaďovateľmi základných a stredných škôl bez právnej subjektivity. Grant nie je určený pre podnikateľské, právnické osoby, materské a vysoké školy. Rovnako sa podpora netýka študijných pobytov, výskumných a vedeckých projektov, či rekonštrukcie školských zariadení. Žiadatelia sa pri písaní projektov môžu oprieť nielen o krátkodobé, jednorazové nápady, ale môžu ponúknuť aj dlhodobejšie originálne projekty zahrňujúce nielen overené, ale aj ešte neodskúšané postupy. Výstupom projektu tak môže byť napríklad aj príručka s realizovanými aktivitami, ktorá môže slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

Každý zaslaný projekt musí zahŕňať nielen popis nápadu, spôsob jeho realizácie, časový plán, ale aj personálne zabezpečenie projektu a finančnú stránku projektu, s dôrazom na efektívne pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu.

Predkladať projekty je možné len prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaspp.egrant.sk od 5. októbra do polnoci 25. októbra 2021.

S otázkami a radou o prípadnú pomoc sa môžu záujemcovia o grant obrátiť s dôverou na programovú asistentku Nadácie SPP Mgr. Janu Zaicovú a to telefonicky na číslo 0918 479 683 alebo prostredníctvom mailu zaslaného na adresu jana@nadaciaspp.sk

 

Tlačová správa na stiahnutie (PDF)

 

 

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore