Zvolený jazyk

SPP vstupuje do diverzifikačných kontraktov s E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ

29. 06. 2009

Podpis zmlúv so spoločnosťami E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ je historickým prelomom v dodávkach zemného plynu na Slovensko a zároveň ďalším konkrétnym výsledkom intenzívneho úsilia SPP po januárovej plynovej kríze. „Po prvý raz má SPP uzavretú dlhodobú a stabilnú zmluvu o dodávkach zemného plynu, ktorý pochádza z iného ako ruského zdroja. Táto zmluva predstavuje dobrý základ pre plynulé a spoľahlivé zásobovanie našich zákazníkov zemným plynom aj v prípade mimoriadnych alebo nepredvídateľných situácií,“ povedal predseda predstavenstva SPP, Bernd Wagner. Podobnú dlhodobú zmluvu uzavrie SPP v blízkej budúcnosti aj so spoločnosťou GDF SUEZ, ktorá zaistí dodatočné dodávky pre Slovensko zo zdrojov a zásobníkov v západnej Európe. Uvedené dve dohody zabezpečia pre zákazníkov SPP dostatočné objemy plynu aj v prípade obmedzenia alebo prerušenia dodávok zemného plynu z Ruska.

Spoločnosť Gazprom export, s ktorou má SPP uzavretú dlhodobú zmluvu na dodávku zemného plynu, zostane aj naďalej hlavným dodávateľom. Zámerom SPP je však zvyšovať svoje diverzifikačné úsilie, aby bol schopný zabezpečiť stabilné dodávky zemného plynu na územie Slovenska aj v prípade, že by prerušenie dodávok zemného plynu zo strany Ruska trvalo dlhšiu dobu.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
(www.spp.sk) je energetická spoločnosť, ktorá priamo nadväzuje na viac ako 150 ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %) a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF Suez (49 %). Predmetom činnosti SPP je obchod so zemným plynom a zabezpečovanie obslužných, podporných a servisných služieb.

E.ON Ruhrgas (www.eon-ruhrgas.com) je vedúcou spoločnosťou na európskom trhu s plynom so sídlom v Essene. V celosvetovej skupine E.ON Group je zodpovedný za pan-Európske podnikanie v oblasti plynárenstva. Skupina E.ON Group má viac ako 3800 zamestnancov. V roku 2008 zabezpečila pre svojich zákazníkov vrátane miestnych a regionálnych dodávateľov energie, priemyselných odberateľov a elektrární celkovo 59 miliárd m³ zemného plynu. Systém dodávok zahŕňa vyše 11 500 km potrubí, 15 podzemných zásobníkov na 13 rozličných miestach v Nemecku a Rakúsku s funkčnou kapacitou viac ako 5 miliárd m³ ako aj 28 kompresorových staníc.

GDF SUEZ (www.gdfsuez.com), jedna zo svetových vedúcich spoločností v oblasti dodávok energie, je aktívna v oblasti celkového energetického reťazca, v elektrickej energii a zemnom plyne, v oblasti „upstream“ a „downstream“. Rozvíja svoje obchodné aktivity (energetika, energetické služby a životné prostredie) v rozmedzí zodpovedného modelu rastu, aby čelila obrovským výzvam: reagovať na energetické potreby, zabezpečiť bezpečnosť dodávok, bojovať proti klimatickým zmenám a maximalizovať využitie zdrojov. Spoločnosť GDF SUEZ sa spolieha na diverzifikovaný prísun ako aj na flexibilnú a vysoko výkonnú výrobu elektrickej energie s cieľom poskytovať inovatívne energetické riešenia tak individuálnym klientom ako aj mestám a spoločnostiam. Skupina zamestnáva 200 000 ľudí po celom svete a v roku 2008 dosiahla výnosy vo výške 83,1 miliardy €.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore