V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

SPP prostredníctvom Geoterm Košice, a.s. vybuduje v stredisku Ďurkov geotermálnu elektráreň

08. 10. 2009

Pod vedením spoločnosti SPP sa v stredisku Ďurkov úspešne zrealizovali prieskumné a inžinierske práce ako aj výkup pozemkov. Súhlasné stanoviská s vybudovaním zdroja a napojením sa do siete už SPP získal od prevádzkovateľa distribučnej siete, Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy ako aj od obcí. Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a teda aj z tohto unikátneho zdroja, je upravená zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý bol prijatý v lete tohto roku. SPP smeruje všetky kroky k tomu, aby geotermálny zdroj využil a naplnil tak ciele, ktoré zákon sleduje.

„Náklady na vybudovanie elektrárne v lokalite Ďurkov, vrátane už preinvestovaných zdrojov odhadujeme na približne 30 miliónov eur. Spustiť do prevádzky by sme ju chceli koncom roka 2011,“ povedal člen predstavenstva SPP a predseda dozornej rady spoločnosti Geoterm Košice, a.s. Hans-Gilbert Meyer. Súčasným zámerom SPP je využiť geotermálny zdroj v stredisku Ďurkov primárne na výrobu elektrickej energie. Odpadové teplo zároveň vytvára priestor na rozvojové projekty v oblasti cestovného ruchu alebo poľnohospodárstva. Ďalšie dve strediská Bidovce a Olšovany sa v prípade dohody s relevantným odberateľom tepla dajú využiť primárne na dodávku tepla.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je energetická spoločnosť, ktorá priamo nadväzuje na viac ako 150 ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %) a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %). Predmetom činnosti SPP je obchod so zemným plynom a zabezpečovanie obslužných, podporných a servisných služieb.

Geoterm Košice, a. s. (http://www.geoterm-kosice.sk) je akciová spoločnosť s majoritným podielom SPP (95,82%) , ktorá je vlastníkom geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov, Svinica a Bidovce pri Košiciach. Výdatnosť tohto zdroja obnoviteľnej energie patrí medzi najväčšie v regióne strednej Európy. Ďalšími akcionármi spoločnosti Geoterm sú CFG Orleans, Dalkia International, Slovgeoterm, a.s. a Mesto Košice.

Rýchly kontakt pre novinárov

Ondrej Šebesta, hovorca SPP
▲ Hore