Zvolený jazyk

Dynamický nákupný systém

Informácie k obstarávaniu vyhlasovanom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na ktorých realizáciu sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Oznámenia o vyhlásení dynamického nákupného systému
Výsledky dynamického nákupného systému
Archív

▲ Hore