Zvolený jazyk

Kvalifikačné systémy

Jedným z cieľov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v oblasti obstarávania je vytváranie kvalifikačných systémov dodávateľov pre potreby obstarávania komodít, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie osobitných odborných alebo technických znalostí a spôsobilostí. Na tejto stránke sú zverejňované kvalifikačné systémy dodávateľov vyhlásené spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v súlade s jej internými predpismi.

Do kvalifikačného systému bude zaradený dodávateľ, ktorý požiada o zaradenie do kvalifikačného systému a splní zverejnené podmienky kvalifikácie.

 

Vyhlásené kvalifikačné systémy

Výsledky kvalifikačných systémov

Archív

▲ Hore