Zvolený jazyk

Verejné obstarávanie

Na tejto stránke boli zverejňované zákazky zadávané podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 18.04.2016 nadubudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zrušuje zákon č. 25/2006 Z. z. V zymsle prechodných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. sa postupy zadávania zákazky začaté do 17. apríla 2016, dokončia podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016, t.j. podľa zákona č. 25/2006 Z. z.

 

Zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

 

 

▲ Hore