Zvolený jazyk

Všeobecné obchodné podmienky

Na tejto stránke sú zverejnené aktuálne platné všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vydané pre oblasť dodávateľských obchodných záväzkových vzťahov, v ktorých spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vystupuje ako objednávateľ tovaru, služieb alebo stavebných prác.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 19.04.2022

 

Všeobecné obchodné podmienky platné do 18.04.2022

 

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. má od 01.01.2014  pridelené identifikačné číslo pre DPH: SK2020259802.

 

 

Archív

 

▲ Hore