Zvolený jazyk

Galéria SPP

• Mesiac detskej tvorby

28. 01. 2020 - 31. 01. 2020

Takmer 4 400 detí z 306 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska sa zapojilo do jubilejného 20. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby. Porota vyhlásila víťazov nádherných detských výtvarných prác v spoločnosti SPP. Súťaž organizuje občianske združenie Korytnačky v spolupráci s Nadáciou SPP, SPP a Slovenským paralympijským výborom.

Celoslovenská výtvarná súťaž je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti.

 

Tlačová správa k výstave

Fotky z podujatia

 
▲ Hore