Zvolený jazyk

Nadácia SPP

 

Podporme vzdelávanie našich detí.

Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPravmeTo, ktorého cieľom je podporiť školské zariadenia pri rozširovaní vzdelávacích aktivít a skvalitnení vzdelávacieho procesu. Grantový program SPPravmeTo je určený pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Nadácia SPP prostredníctvom grantu podporí projekty zamerané na:

  • podporu rozvoja životných zručností detí počas alebo mimo vyučovacieho procesu,
  • podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov,
  • rozvoj efektívnych spôsobov spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity,
  • podporu pri tvorbe alebo obstaraní učebných pomôcok.


Nadácia SPP je pripravená prerozdeliť na projekty celkovo 150 000 eur. Maximálna výška podpory jedného žiadateľa na realizáciu projektu je 1 500 eur. O finančnú podporu sa môžu uchádzať školské zariadenia ako sú základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy (štátne aj súkromné), ale aj obce a mestá, ktoré však predkladajú projekty len v prípade, že sú zriaďovateľmi základných a stredných škôl bez právnej subjektivity.

Žiadatelia môžu predložiť svoj projekt len elektronicky, a to najneskôr do 25. októbra 2021 prostredníctvom  elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/. Každý žiadateľ môže predložiť jeden projekt. Viac informácií o podmienkach nájdete na:  https://www.nadaciaspp.sk/sk/sppravmeto/238.

▲ Hore