V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Verejnoprospešné aktivity

Sponzoring

Spoločne s Nadáciou SPP dlhodobo podporujeme špičkových slovenských športovcov a mladé talenty. V nadväznosti na úspešnú, viac než 16-ročnú spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom, sme sa stali v roku 2020 tiež hlavným partnerom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Ako hlavný partner SOŠV a generálny partner Slovenského paralympijského tímu TOKIO 2020 podporujeme rozvoj talentu vrcholových športovcov, úspešných paralympionikov, programy pre mladých športovcov združených v Juniorskom olympijskom tíme a spolupracujeme na príprave podujatí ako PARÁDA 2020, Športuj Slovensko či Olympijský festival.

Spolupráca s SOŠV v sebe zároveň zahŕňa podporu aj pre ďalšie veľké športové subjekty, ako napríklad Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenský futbalový zväz, Slovenský tenisový zväz, Slovenský zväz hádzanej, Slovenská basketbalová asociácia a Slovenský zväz karate.

Stali sme tak nielen lídrom na slovenskom trhu s energiami, ale aj lídrom v podpore slovenského športu, čím pomáhame šíriť dobré meno Slovenska vo svete.

 

 

 

Grantový program SPPravmeTo

Spoločne s Nadáciou SPP sme v apríli 2018 vyhlásili nový grantový program SPPravmeTo. Jeho cieľom je motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu životnému štýlu, rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a podpore ich vzájomných vzťahov.

Školy, centrá voľného času, ale aj mestá či obce mali možnosť predložiť projekty zamerané na skvalitnenie využívania voľného času detí a mladých ľudí. Porota zo všetkých prihlásených projektov, ktoré spĺňali podmienky programu na webovej stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/, vybrala 45 najkrajších projektov v rámci Slovenska, ktoré získali celkovú podporu vo výške 40 000 eur.

Pozrite si celkový zoznam podporených projektov na www.nadaciaspp.sk.

 

Grantový program Obnovme si svoj dom

O zachovanie historického bohatstva v jednotlivých regiónoch na Slovensku sa už viac ako 10 rokov snažíme spolu s Nadáciou SPP. Prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR s názvom „Obnovme si svoj dom“ sa aktívne zapájame do záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok v našej krajine.

Od roku 2004 sme spoločne s Nadáciou SPP z vlastných zdrojov prispeli na program „Obnovme si svoj dom“ už sumou prevyšujúcou 16 miliónov eur. Vďaka tomu sa podarilo zachrániť či zachovať viac ako 250 národných kultúrnych pamiatok po celom Slovensku. Niektoré z nich sa dokonca nachádzajú v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

V roku 2013 sme ako firma už ôsmykrát obhájili prvenstvo v rebríčku TOP firemný filantrop, ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. Toto ocenenie sme získali najmä vďaka aktivitám vlastného neinvestičného fondu EkoFond a Nadácie SPP.

 

Partnerský verejnoprospešný program SPPoločne

V rámci úspešného verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý sme vyhlásili spolu s Nadáciou SPP prvýkrát v roku 2012, bolo zrealizovaných 206 projektov za 1 240 000 eur. Program bol založený na pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska, ktoré sa snažia o zlepšenie v rôznych oblastiach, ktoré sa ich priamo dotýkajú.

Rozhodovanie a hlasovanie o najprínosnejší projekt mala v rukách široká verejnosť. Ľudia, ktorým nie je ľahostajný ich región, prostredie, v ktorom žijú, komunita a jej potreby. Finančné dotácie získali najprínosnejšie projekty z oblasti kultúry či športu v kategórii SPPoločne pre ľudí. V kategórii SPPoločne pre domovinu boli podporené zasa projekty na rozvoj ekologického vzdelávania či zveľaďovania životného prostredia.

Transparentnosť bola pre nás v programe SPPoločne kľúčová, a preto o víťazoch rozhodovala hlasovaním verejnosť. Do verejného online hlasovania sa zapojilo celkovo viac ako 600 000 ľudí. Výsledky nájdete na webovej stránke www.sppolocne.sk.

▲ Hore