V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Verejnoprospešné aktivity

Sponzoring

SPP a Nadácia SPP dlhodobo podporujú špičkových slovenských športovcov a ich mladých nasledovníkov. V nadväznosti na úspešnú, viac než 16-ročnú spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom, sa SPP stal v roku 2020 tiež hlavným partnerom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Z pozície hlavného partnera SOŠV a generálneho partnera Slovenského paralympijského tímu TOKIO 2020 môže SPP podporovať rozvoj talentu vrcholových športovcov, úspešných paralympijonikov, rozvíjať programy pre mladých športovcov združených v Juniorskom olympijskom tíme a spolupracovať na príprave podujatí ako PARÁDA 2020,  Športuj Slovensko, či Olympijský festival. Spolupráca s SOŠV v sebe zároveň zahŕňa podporu aj pre ďalšie veľké športové subjekty, ako napríklad Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenský futbalový zväz, Slovenský tenisový zväz, Slovenský zväz hádzanej, Slovenská basketbalová asociácia a Slovenský zväz karate. SPP je tak nielen lídrom na slovenskom trhu s energiami, ale aj lídrom v podpore slovenského športu, čím pomáha šíriť dobré meno Slovenska vo svete.
Prejsť na www.spv.sk a na www.olympic.sk

Grantový program SPPravmeTo

SPP a Nadácia SPP v apríli 2018 vyhlásili nový grantový program SPPravmeTo. Jeho cieľom je pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Do 10. mája mali možnosť školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby, neziskové organizácie, ale aj mestá či obce predložiť projekty zamerané na skvalitnenie využívania času detí a mladých ľudí. Každý mohol prihlásiť maximálne 1 projekt vyplnením elektronického formulára so splnenými špecifickými podmienkami programu, ktoré našiel na webovej stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/. Jeden projekt mohol získať podporu až do výšky 1 500 eur. Nakoniec odborná hodnotiaca komisia vybrala 45 najkrajších projektov v rámci Slovenska, ktoré získajú celkovú podporu vo výške 40 000 eur.

Pozrite si celkový zoznam podporených projektov na www.nadaciaspp.sk.

Grantový program Obnovme si svoj dom

O zachovanie historického bohatstva v jednotlivých regiónoch na Slovensku sa už viac ako desať rokov snaží SPP spolu s Nadáciou SPP. Aktívne sa zapájajú do záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok na Slovensku, prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR s názvom Obnovme si svoj dom.

Prostredníctvom tohto programu z oblasti firemnej filantropie spoločnosť venovala prostriedky výhradne z vlastných zdrojov. Od roku 2004 SPP spolu s Nadáciou SPP prispel na program Obnovme si svoj dom už sumou prevyšujúcou 16 miliónov eur, vďaka ktorej sa podarilo zrealizovať viac ako 250 projektov v oblasti záchrany a zachovania národných kultúrnych pamiatok po celom Slovensku. Niektoré z nich sa dokonca nachádzajú v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Naposledy v roku 2013 SPP až ôsmykrát obhájil prvenstvo v rebríčku TOP firemný filantrop, ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. Toto ocenenie získal SPP najmä vďaka aktivitám vlastného neinvestičného fondu EkoFond a dlhoročnému grantovému programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou SPP.

Partnerský verejnoprospešný program SPPoločne

V rámci úspešného verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý SPP vyhlásil spolu s Nadáciou SPP prvýkrát v roku 2012, bolo zrealizovaných 206 projektov za 1 240 000 eur. Program bol založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska, ktoré sa snažia o zlepšenie v rôznych oblastiach, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Rozhodovanie a hlasovanie o najprínosnejší projekt mala v rukách široká verejnosť. Ľudia, ktorým nie je ľahostajný ich región, prostredie v ktorom žijú, komunita a jej potreby. Adresnú pomoc konkrétnym komunitám a regiónom Slovenska ocenili tak odborníci, ako aj široká verejnosť. Finančné dotácie získali najprínosnejšie projekty z oblasti kultúry či športu v kategórii SPPoločne pre ľudí a v kategórii SPPoločne pre domovinu boli podporené projekty na rozvoj ekologického vzdelávania či zveľaďovania životného prostredia. Transparentnosť bola pre SPP v programe SPPoločne kľúčová, a preto o víťazoch rozhodovala verejnosť hlasovaním. Do verejného online hlasovania sa zapojilo celkovo viac ako 600 000 ľudí. Výsledky môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke www.sppolocne.sk.

 

▲ Hore