Zvolený jazyk

Verejnoprospešné aktivity

DNI  ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU / DAYS OF ARCHITECTURE AND DESIGN

DAAD 2022

Sme hlavným partnerom 13. ročníka festivalu DAAD 2022.

Ak ste aj vy fanúšikom kvalitného dizajnu a architektúry, zaznačte si do kalendára 30. máj – 5. jún 2022 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Môžete sa tešiť na prezentácie, výstavy, workshopy a inšpiratívne diskusie s významnými domácimi, ale aj uznávanými zahraničnými architektmi a dizajnérmi. Nebude chýbať prehliadka tvorby mladých dizajnérov, študentov, ale aj téma zelenej architektúry a prezentácia filmov o architektúre a dizajne.

DAAD je festival založený architektmi Táňou Kollárovou a Števom Polakovičom v roku 2010 v Bratislave. Je to jedinečné podujatie svojho druhu, mapujúce a prezentujúce to najlepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne. Festival sa koná každoročne posledný májový týždeň pod záštitou ministerky kultúry SR, primátora mesta BA, starostu Starého mesta, v spolupráci s VŠVU, FAD STU, SCD, SKA a SAS.

Viac informácií nájdete na www.daad.sk

15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix


SPP spoločne s Nadáciou SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku. V uplynulých rokoch sme prispeli k záchrane viac než 260 pamiatok sumou prevyšujúcou 16 miliónov eur. Táto podpora pomohla napr. aj Kaplnke sv. Michala na hrade Ľubovňa, Kaštieľu v Hronseku, Hradu Ľupča, Drevenému chrámu sv. Michala Archanjela v Ladomirovej a mnohým ďalším.

Poznáme víťazné pamiatky roka 2022

Vyhlasovateľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a generálny partner Nadácia SPP uzavreli 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Na slávnostnom galavečeri odvysielanom 7. mája na Jednotke RTVS bolo odovzdaných niekoľko prestížnych ocenení. V programe uvádzanom Michaelom Szatmarym vystúpili vzácni hostia, knieža Karel Schwanzenberg, Božidara Turzonovová a speváčka Jana Kirschner. Ceny udeľovali ministerka kultúry SR Natália Milanová, člen predstavenstva SPP Henrich Krejčí a člen správnej rady Nadácie SPP Ladislav Snopko. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v Kubínyiovskom kaštieli – u víťaza predchádzajúceho ročníka súťaže. Pobyt v kaštieli bol zároveň aj atraktívnou výhrou pre víťaza, vyžrebovaného spomedzi všetkých, ktorí sa zapojili do online hlasovania verejnosti.

Nadácia SPP sa tento rok spýtala názor verejnosti

V tomto ročníku súťaže sme pripravili viaceré zaujímavé novinky. Bola zriadená špeciálna webstránka súťaže www.kpr-fénix.sk. Vlastníci pamiatok sa do súťaže prihlasovali elektronicky a rozšírila sa možnosť verejného online hlasovania. Každý kút Slovenska tak mal horúceho adepta na získanie titulku „najkrajšia pamiatka roka“. Medzi prihlásenými historickými objektmi sa tento rok nachádzali kaštiele, zámky, sakrálne stavby, ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky z celého Slovenska, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2020 a 2021.

Rekordný záujem zaznamenalo tento rok verejné online hlasovanie, ktoré spustila Nadácia SPP na stránke 14. marca 2022. Víťazom hlasovania a ceny Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“ sa stal Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante s jeho obnovenou južnou vežou Získal neuveriteľných 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich.

Súťaž dostala aj novú vizuálnu identitu v podobe nového loga, ktoré vychádza z motívu bájneho vtáka Fénixa, znovuzrodeného z vlastného popola. Fénix v logu je štylizovaný do gesta ruky v tvare známeho „OK“ – symbolu uznania, súhlasu a potvrdenia, že je všetko v poriadku. A rovnako hlasujúcich na stránke pútalo ďalšie nové logo – vytvorené práve pre cenu Nadácie SPP. Je v podobe symbolu „Like“ – „palec hore“. Oba návrhy pochádzajú z dielne štúdia Calder design community.

Pamiatky hodnotila aj odborná porota

Svojich kandidátov na víťazov ocenenia „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“ vyberala odborná porota zložená zo špičkových odborníkov z radov architektov, reštaurátorov, znalcov dejín, či zástupcov pamiatkových úradov a odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR, spolu so zástupcami partnerov a spoluorganizátorov súťaže, spoločnosti SPP a Nadácie SPP.

Porota vybrala spomedzi 31 prihlásených národných kultúrnych pamiatok 12 historických objektov. Z nich, po absolvovaní obhliadok a po dôkladnom zvážení zvládnutia procesu obnovy i príbehu každej pamiatky, vybrala definitívnych víťazov 15. ročníka súťaže  Nominácie získali nielen hrady a chrámy, ale aj kaštiele, meštianske domy, či kostolíky, ktoré postavili naši predkovia, často aj z darov. Všetky pamiatky boli obnovené v rokoch 2020 a 2021.

Odborná porota udelila tri ceny „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“. Ich držiteľmi sa stali:

  • Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra   - cena za  príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky,
     
  • Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava – cena za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy,
     
  • hrad Uhrovec  - cena za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Laureáti 15. ročníka si prevzali osvedčenie o udelení ceny z rúk ministerky kultúry SR, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur. Odborná porota zároveň udelila Mgr. Ľubici Kadlec Melišovej čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vyhlasovateľov súťaže, Nadácia SPP ako generálny partner, odborná porota a partneri súťaže SPP a RTVS zároveň udelili aj titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“. Cenu si prevzali zástupcovia Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave.

Víťazným projektom roka 2022 a predovšetkým ich realizátorom srdečne blahoželáme a v mene našej Nadácie SPP ďakujeme, že zachovávajú kultúrne dedičstvo Slovenska. Všetkým zúčastneným projektom, pamiatkam a predovšetkým ich autorom či vlastníkom prajeme veľa návštevníkov, pozitívne ohlasy verejnosti a ďalšie úspechy pri prezentácii historických objektov.

Prečítajte si viac na stránke: Výsledky roka 2022

 

18 ročné partnerstvo so skvelými výsledkami – Slovensko predĺžilo v Pekingu víťaznú paralympijskú sériu

SPP je hrdým členom „paralympijskej rodiny, ktorá si aj vďaka vzájomnej podpore získala celosvetový obdiv a rešpekt k obdivuhodným výkonom jej členov. Už štvrté zimné hry za sebou dokázali naši paralympionici vybojovať na zimných hrách aspoň tri zlaté medaily.

Slovenskí športovci sa zo zimnej paralympiády v Pekingu vrátili so šiestimi cennými medailami, tromi zlatými a tromi bronzovými. Udržali sa tak medzi desiatkou najlepších na Hrách. Počas nášho spoločného partnerstva tak paralympionici priniesli zo zimných a letných paralympiád už neuveriteľných 72 medailí. Z toho 32 bolo v najcennejšej farbe zlatého kovu. „ĎAKUJEME“.

SPP spoločne s Nadáciou SPP dlhodobo podporuje špičkových slovenských športovcov a rozvoj mladých športových talentov.

V roku 2021 sme sa stali hrdým hlavným partnerom šprintéra Jána Volka. Najrýchlejšieho Slováka sme podporili na jeho olympijskej šprintérskej premiére na 100 a 200 m, ktorú absolvoval v rámci Hier XXXII. olympiády v japonskom Tokiu. Náš najúspešnejší šprintér štartoval vo svojej disciplíne na Letnej olympiáde ako vôbec prvý Slovák v ére samostatnej Slovenskej republiky. Partnerstvom s Jánom Volkom pokračujeme v tradícii podpory nielen vrcholového športu, ale aj mladých slovenských talentov a podpory športu a pohybu detí.

Za rovnako dôležitú považujeme podporu športu a športových aktivít na komunitnej úrovni, a to najmä v súvislosti s podporou pohybu u detí a mládeže. V marci 2021 vyhlásila Nadácia SPP grantový program Športuj aj Ty!, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom. Nadácia celkovo prerozdelila 190 000 eur medzi 136 projektov a podporila tak pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia a aktivity, športové tábory a sústredenia, športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie, dobrovoľné hasičské zbory, centrá voľného času, mestá a obce na celom Slovensku.

 

Umenie a kultúra

Umenie je nám v SPP blízke, preto sme tento rok podporili viacero zaujímavých podujatí a v Galérii SPP sme poskytli priestor pre zaujímavé umelecké projekty a výstavy.
Prostredníctvom audiovizuálneho fondu sme podporili vznik filmu režiséra Petra Bebjaka „Správa“  a boli hrdým partnerom jeho slávnostnej premiéry, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021.

 

CE ZA AR 2021

Sme hlavným partnerom v poradí už 20. ročníka udeľovania prestížnej Ceny CE ZA AR 2021, ktorá odmeňuje tvorcov výnimočných architektonických diel postavených na Slovensku. Cenu každoročne vyhlasuje Slovenská komora architektov s cieľom zvýšiť povedomie širokej verejnosti o nevyhnutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ktorá spoluvytvára prostredie, v ktorom aktívne žijeme a trávime čas. Slávnostné vyhlásenie víťazov ocenenia sa koná 7.októbra 2021. Všetky ďalšie informácie, vrátane 20 diel, ktoré vybrala porota nájdete na www.cezaar.tv

 

BHS 2021

SPP je tento rok generálnym partnerom významného medzinárodného hudobného festivalu na Slovensku – Bratislavské hudobné slávnosti (BHS). V poradí už 56. ročník predstaví, od 24. septembra do 10. októbra, množstvo zaujímavých zahraničných orchestrov, sólistov a dirigentov a nebudú chýbať ani skvelí slovenskí interpreti. BHS sú jednou  z najprestížnejších udalostí reprezentujúcich slovenskú  kultúru vo svete a stali sa súčasťou Asociácie európskych festivalov (EFA) so sídlom v Bruseli. 

Program BHS nájdete na www.bhsfestival.sk

 

Galéria SPP

Neoddeliteľnou súčasťou podpory umenia  je Galéria SPP, ktorá približuje tvorbu súčasných slovenských výtvarníkov a umelcov. Od roku 2000 sme poskytli priestor vyše 150 výstavám. Svoje miesto tu na nejaký čas našli obrazy, sochy, keramika či umelecké diela z textilu a skla. V júni 2021 sme pripravili výstavu Jakuba Gulyása – Façades, v septembri 2021, pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, výstavu fotografa Maňa Štraucha a výtvarníka a sochára Milana Lukáča s názvom Krajina, ktorá nezabúda 1941 – 2021.

Informácie o aktuálnej výstave

                                                   

▲ Hore