Zvolený jazyk

Potrebujete posúdiť investičný zámer vášho projektu alebo hľadáte investora? 

Sme tu pre vás, ak:

 • potrebujete posúdiť energetickú efektívnosť vášho projektu
 • potrebujete kapitál na váš projekt v oblasti energetiky
 • hľadáte investora s akvizičným apetítom
 • hľadáte strategického partnera pre realizáciu vašich zámerov v oblasti energeticky, dopravy či zlepšovania životného prostredia
 • hľadáte odbyt pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov a chcete sa pridať k najväčšiemu výkupcovi a dodávateľovi OZE do distribučnej siete na Slovensku

Kontaktujte nás na adrese: rozvoj@spp.sk

 

Aké oblasti podnikania rozvíjame

Výroba energie

 • výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov
 • výroba energia z biologicky zhodnocovaných odpadov
 • paroplynové cykly
 • výroba tepla, elekrickej energie, energetických médií
 • výroba biometánu konverziou existujúcich bioplynových staníc a novými technológiami.

Doprava a rozvoj udržateľnej mobility

 • budovanie infraštruktúry pre distribúciu stlačeného a skvapalneného zemného plynu (CNG a LNG)
 • dodávky CNG a LNG
 • využitie biometánu, vodíka a elektriny v doprave

 Služby

 • poskytovanie energetických služieb (EPC / GES) pre podnikateľov, komunálnu sféru a retail
 • SMART riešenia
 • poradenstvo, energetická efektívnosť

 

Ako prebieha posudzovanie investičných projektov

 • investície posudzujeme prioritne z pohľadu strategickej vhodnosti. Veľkosť investície nie je kľúčovým parametrom.
 • sústreďujeme sa na vyhľadávanie príležitostí predovšetkým na Slovensku
 • na financovanie využívame predovšetkým vlastné zdroje. Rokovania o akvizičnom financovaní tak nie sú komplikáciou investičného procesu.
 • vyhodnocujeme príležitosti v oblasti M&A, greenfieldov resp. projektov v rôznych fázach rozpracovanosti a realizácie
 • v závislosti od konkrétnej situácie zvažujeme, strategické partnerstvá, Joint venture a majoritné podiely až do 100 %
▲ Hore